• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מדור שילוט

מנהל: אבי מזרחי 
טלפון: 08-9383735
פקס: 08-9407688

כתובת: אבנר בן נר 18, נס ציונה

קבלת קהל: ימים א'-ה' 08:00-10:00 יום ד' 16:00-18:00

 

מדור שילוט

בהתאם לחוק העזר לנס ציונה (שילוט), כל הצבת או התקנת שלט וכן פרסום על לוחות המודעות העירוניים דורשים אישור עירייה.
 

שילוט:

שלטים המוצבים על העסק או בתחומו- העירייה סוקרת ושולחת לבעלי העסקים חשבון בהתאם לתעריפים הקבועים בחוק.
שלטים שאינם בתחום העסק –יש להגיש לוועדת השילוט בקשה לרישיון להצבת שלט עפ"י הנוהל הקבוע וככל שתאושר- לשאת באגרת השילוט בהתאם לסוג השלט.

להורדת טופס בקשה לרישיון להצבת שלט - לחצו כאן.

 

הבקשה תכלול:

הדמייה מלאה של השלט, כולל מיקומו
אישור מבעל המגרש/הנכס
אישור ביטוח לשלט או התחייבות לביטוח
התחייבות לתשלום אגרת שילוט
התחייבות להסרת השלט עפ"י דרישת העירייה
תוקף הרישיון הינו עד 31.12 בשנה בה ניתן.

 

סוגי שלטים ותעריפים:

 

סוג השלט

תעריף למ"ר בש"ח*

עד 10 מ"ר לכל מ"ר

210.93

מעל 10 מ"ר ועד 75 מ"ר לכל מ"ר

157.03

מעל 75 מ"ר ועד 200 מ"ר לכל מ"ר

106.64

מעל 200 מ"ר לכל מ"ר נוסף

53.91

שילוט אלקטרוני או שילוט מתחלף:

 

עד 10 מ"ר לכל מ"ר

421.87

מעל 10 מ"ר ועד 75 מ"ר

314.06

מעל 75 מ"ר ועד 200 מ"ר לכל מ"ר

213.28

מעל 200 מ"ר לכל מ"ר נוסף

107.81

 

* התעריפים נכונים ליולי 2019 על פי חוק העזר לנס ציונה (שילוט), התשס"ט-2009.
על פי חוק העזר, יחידת שטח פירושה כל מ"ר שלם או חלק ממנו.
 

מודעות:

 

על פי חוק העזר, אין להדביק מודעות (לרבות מודעות אבל) באופן עצמאי על לוחות המודעות העירוניים, וההדבקה מבוצעת ע"י עובדים מטעם העירייה בלבד.
 
במידה וברצונכם שהעירייה תפרסם מודעות על הלוחות העירוניים, יש להביאן לאגף שפ"ע וכן לשאת באגרת הדבקה, אם ישנה. 

 

סוג המודעה

 גודל בס"מ

תעריף (ל- 25 מודעות)

מודעה גדולה

62*93

226.17 ₪

מודעה בינונית

62*46

162.89 ₪

מודעה  קטנה

64*31

125.39 ₪

מודעה זעירה

31*23

100.78 ₪

 

 

עודכן: יולי 2019

 

מידע רלוונטי מתוך נוהל שילוט עיריית נס ציונה

טופס בקשה להיתר להצבת מודעה / שלט

אמות מידה להצבת שילוט בתחום עיריית נס ציונה

עבור לתוכן העמוד