מליאה לא מן המניין 07/24 

תאריך הישיבה

10.07.24

סדר יום לישיבה

לקריאת סדר היום כנסו ל: סדר יום

חומרי רקע ונספים

בקשה לדיון