מליאה לא מן המניין 06/24 

תאריך הישיבה

26.06.24

סדר יום לישיבה

לקריאת סדר היום כנסו ל: סדר יום

חומרי רקע ונספים

טיוטת תקציב 2024

דברי הסבר לתקציב ותקן כ"א לשנת הכספים 2024