דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה - הסכם רשות שימוש בין העירייה לבין עמותת בית כנסת הפוגרסיביים 21/12/2021
הסכם רשות שימוש בין העירייה לבין חכל בגגות ציבור וחינוך לצרכי פרויקט מתקנים פוטו וולטאיים 31/10/2021
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה בהתאם לסעיף 188 (א) (ב1) - ביטול הודעה על הפקעה גוש 3637 חלקה 120 10/08/2021
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה בהתאם לסעיף 188(ב1) לפקודת העיריות (נוסח חדש) - הסכם רשות בין העירייה לבין עמותת "תפארת מנחם" 27/04/2021
טבלת ההקצאות אשר מהווה חלק מתכנית נס-2-180 407-0942110 02/03/2021
הסכם פיתוח והסכם רשות בין העירייה לבין המועצה הדתית, להקמת מקווה טהרה והפעלתו בחלק מחלקה 120 בגוש 3750, מגרש 408 ע"פ תוכנית נס/105/א ברחוב סעדיה נחום. 02/03/2021
הסכם למכירת זכויות העירייה בקרקע הידועה כחלקה 167 מגרש 45 בגוש 3851 29/12/2020
ביטול חלק מהודעת הפקעה לפי סעיפים 7-15 חלק מחלקות 123, 124 28/07/2020
טבלת הקצאות תוכנית 407-0407122 23/02/2020
הסכם מתן רשות חברת דואר ישראל בע"מ 24/12/2019
טבלת הקצאות תוכנית 407-0491196 15/09/2019
ביטול חכירה גוש 3851 חלקה 43 04/03/2019
טבלת הקצאות תוכנית נס/129/15 05/09/2018
ביטול חכירה גוש 3636 חלקה 233 16/05/2018
אישור העברת זכות שכירות מוגנת בנכס עירוני 14/02/2018
הסכם מכר גוש 3846 חלקה 471 14/02/2018
הסכם רשות עמותת "נשי חירות בישראל" 26/07/2017
הסכם מכר ב.ק רוטשילד במושבה 18/01/2017
הסכמי פיתוח ורשות עמותת "נצר הקודש" 20/12/2016
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה 07/09/2016
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה 07/09/2016
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה 01/04/2015
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה 08/03/2015
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה 20/08/2014
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה 02/06/2014
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה 02/06/2014
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה 08/04/2014
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה 19/03/2014
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה 19/03/2014
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה 19/03/2014