להגשת מכרז כח אדם לעיריית נס ציונה, יש למלא את השאלון המקוון דרך כפתור הגשת מועמדות בתוך עמוד המכרז.

  • בקשה שתשלח לאגף משאבי אנוש לאחר המועד הקבוע במכרז, לא תובא בחשבון.
  • רק פניות מתאימות תענינה.
  • ככל שלא יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, יראו את המועמד/ת כמי שלא עמד/ה בתנאי הסף.
  • המכרזים/מודעות הדרושים פונים לגברים ולנשים כאחד ומנוסחים בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד.
דרושים קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז חיצוני מספר 18/24 אחראי/ת תפעול מבני ציבור דרושים - עירייה חיצוני 22/05/2024 05/06/2024 12.00
מכרז חיצוני מספר 21/24 לתפקיד אב בית בבית ספר דרושים - עירייה חיצוני 22/05/2024 05/06/2024 12.00
מכרז חיצוני מספר 22/24 לתפקיד מנהלן/ית בבית ספר דרושים - עירייה חיצוני 22/05/2024 05/06/2024 12.00
עו"ס קהילתי/ת דרושים - עירייה משרה ללא צורך במכרז 20/05/2024 10/06/2024 12.00
עו"ס לחוק הנוער ומשפחה דרושים - עירייה משרה ללא צורך במכרז 20/05/2024 10/06/2024 12.00
מכרז חיצוני מספר 17/24 פקח/ית חניה וחוקי עזר דרושים - עירייה חיצוני 13/05/2024 30/05/2024 12.00
הארכה-מכרז חיצוני מספר 06/24 פקח/ית שיטור משולב דרושים - עירייה חיצוני 27/03/2024 30/05/2024 12.00

עבור לארכיון