לפניה למכרז כ"א לעיריית נס ציונה, יש לשלוח:

 1.  טופס שאלון אישי למועמדות למכרז כוח אדם
 2. בצרוף המסמכים הבאים:
  1.  קורות חיים
  2. תעודות השכלה וקורסים רלוונטיים
  3. המלצות

את המסמכים יש לשלוח לאגף משאבי אנוש במייל (דואר אלקטרוני): Hr-propos@nzc.org.il לידי נועה בן-משה.
כתובת מייל זו למטרת שליחת מסמכים בלבד, לא יינתן מענה לתכתובות במייל זה.

 • בקשה שתשלח לאגף משאבי אנוש לאחר המועד הקבוע במכרז, לא תובא בחשבון.
 • רק פניות מתאימות תענינה.
 • ככל שלא יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, יראו את המועמד/ת כמי שלא עמד/ה בתנאי הסף.
 • המכרזים/מודעות הדרושים פונים לגברים ולנשים כאחד ומנוסחים בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד.

לפניה למודעת משרה פנויה של החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה, יש לשלוח:

 1. שאלון למועמד/ת - החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה
 2. וכל הנדרש לפי המתפרסם במכרז/מודעה עצמם.
 3. את המסמכים יש לשלוח לפי המפורסם במכרז/מודעה עצמם.

 

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז חיצוני /פנימי מספר 218/21 בודק תוכניות להיתרי בניה עירייה פנימי/חיצוני 08/04/2021 22/04/2021 12.00
מכרז חיצוני /פנימי מספר 217/21 פקח חניה וחוקי עזר עירייה פנימי/חיצוני 08/04/2021 22/04/2021 12.00
דרוש/ה סייע/ת למערך החינוך עירייה משרה ללא צורך במכרז 04/04/2021 30/04/2021 12:00
דרוש/ה מ"מ עו"ס משפחה עירייה משרה ללא צורך במכרז 04/04/2021 20/04/2021 12:00
הארכה-מכרז חיצוני/פנימי 215/21 לתפקיד אחראי/ת פינת החי ופקח /ית וטרינרי עירייה פנימי/חיצוני 18/03/2021 18/04/2021 12:00
הארכה-מכרז פנימי/חיצוני 216/21 לתפקיד פקח/ית וטרינרי עירייה פנימי/חיצוני 18/03/2021 18/04/2021 12:00

עבור לארכיון דרושים