להגשת מכרז כח אדם לעיריית נס ציונה, יש למלא את השאלון המקוון שמופיע בתוך עמוד המכרז.

  • בקשה שתשלח לאגף משאבי אנוש לאחר המועד הקבוע במכרז, לא תובא בחשבון.
  • רק פניות מתאימות תענינה.
  • ככל שלא יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, יראו את המועמד/ת כמי שלא עמד/ה בתנאי הסף.
  • המכרזים/מודעות הדרושים פונים לגברים ולנשים כאחד ומנוסחים בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד.

לפניה למודעת משרה פנויה של החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה, יש לשלוח:

  1. שאלון למועמד/ת - החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה
  2. וכל הנדרש לפי המתפרסם במכרז/מודעה עצמם.
  3. את המסמכים יש לשלוח לפי המפורסם במכרז/מודעה עצמם.

 

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז חיצוני/פנימי 229/21 אחראי/ת פינת החי ופקח/יח וטרינרי עירייה פנימי/חיצוני 16/06/2021 30/06/2021 12.00
דרוש/ה מ"מ עו"ס נוער וצעירים עירייה מילוי מקום 16/06/2021 30/06/2021 12.00
דרוש/ה עו"ס לתחום החינוך המיוחד והצרכים המיוחדים עירייה משרה ללא צורך במכרז 16/06/2021 30/06/2021 12.00
הארכה-דרוש/ה עו"ס האזרח הותיק עירייה משרה ללא צורך במכרז 09/06/2021 30/06/2021 12.00
הארכה-מכרז פנימי חיצוני 226/21 לתפקיד מדריכי מדצ"ים מוסדי עירייה פנימי/חיצוני 03/06/2021 30/06/2021 12.00
הארכה-דרוש/ה מ"מ עו"ס משפחה עירייה מילוי מקום 26/05/2021 30/06/2021 12.00

עבור לארכיון דרושים