להגשת מכרז כח אדם לעיריית נס ציונה, יש למלא את השאלון המקוון שמופיע בתוך עמוד המכרז.

  • בקשה שתשלח לאגף משאבי אנוש לאחר המועד הקבוע במכרז, לא תובא בחשבון.
  • רק פניות מתאימות תענינה.
  • ככל שלא יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, יראו את המועמד/ת כמי שלא עמד/ה בתנאי הסף.
  • המכרזים/מודעות הדרושים פונים לגברים ולנשים כאחד ומנוסחים בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד.

לפניה למודעת משרה פנויה של החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה, יש לשלוח:

  1. שאלון למועמד/ת - החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה
  2. וכל הנדרש לפי המתפרסם במכרז/מודעה עצמם.
  3. את המסמכים יש לשלוח לפי המפורסם במכרז/מודעה עצמם.

 

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז חיצוני מס' 251/21 לתפקיד: מדריכ/ה מרכז משפחה ומועדון חברתי עירייה חיצוני 13/09/2021 29/09/2021 12:00
דרושים/ות נאמני קורונה בבתי הספר היסודיים עירייה זמני/פרוייקט 05/09/2021 29/09/2021 12:00
דרושים/ות סייעים/ות צמודים/ות ילד עירייה משרה ללא צורך במכרז 05/09/2021 29/09/2021 12:00
הארכה-מכרז חיצוני מס' 244/21 לתפקיד: מנהל/ת מחלקת אחזקת גינון - אגף שפ"ע עירייה חיצוני 31/08/2021 29/09/2021 12:00
הארכה-מכרז חיצוני מס' 249/21 לתפקיד: אב בית באולמות ספורט עירייה חיצוני 31/08/2021 29/09/2021 12:00
הארכה-מכרז חיצוני מס' 248/21 לתפקיד: אב בית במרכז קהילתי עירייה חיצוני 31/08/2021 29/09/2021 12:00
הארכה-מכרז חיצוני מספר 250/21 לתפקיד אב בית בבית ספר עירייה חיצוני 31/08/2021 29/09/2021 12.00
הארכה-מכרז חיצוני מס' 247/21 לתפקיד: מינהלן/ית בבית ספר עירייה חיצוני 17/08/2021 29/09/2021 12:00
דרוש/ה לתפקיד עו"ס לתחום החינוך המיוחד והצרכים המיוחדים עירייה משרה ללא צורך במכרז 04/08/2021 29/09/2021 12:00
דרוש/ה לתפקיד מילוי מקום עו"ס משפחה עירייה מילוי מקום 04/08/2021 29/09/2021 12:00

עבור לארכיון דרושים