להגשת מכרז כח אדם לעיריית נס ציונה, יש למלא את השאלון המקוון שמופיע בתוך עמוד המכרז.

  • בקשה שתשלח לאגף משאבי אנוש לאחר המועד הקבוע במכרז, לא תובא בחשבון.
  • רק פניות מתאימות תענינה.
  • ככל שלא יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, יראו את המועמד/ת כמי שלא עמד/ה בתנאי הסף.
  • המכרזים/מודעות הדרושים פונים לגברים ולנשים כאחד ומנוסחים בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד.

לפניה למודעת משרה פנויה של החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה, יש לשלוח:

  1. שאלון למועמד/ת - רק למשרות של החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה
  2. וכל הנדרש לפי המתפרסם במכרז/מודעה עצמם.
  3. את המסמכים יש לשלוח לפי המפורסם במכרז/מודעה עצמם.

 

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז חיצוני מס' 37/22 לתפקיד: מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) ורישוי לתכנון ובנייה עירייה חיצוני 11/05/2022 31/05/2022 12:00
מכרז חיצוני מס' 36/22 לתפקיד: עורך/ת דין בלשכה המשפטית ממונה תחום לעניינים אזרחיים ומנהליים עירייה חיצוני 11/05/2022 31/05/2022 12:00
מ"מ עו"ס תחום מוגבלויות עירייה מילוי מקום 10/04/2022 31/05/2022 12:00
מ"מ עו"ס האזרח הוותיק עירייה מילוי מקום 10/04/2022 31/05/2022 12:00

עבור לארכיון דרושים