לפניה למכרז כ"א לעיריית נס ציונה, יש לשלוח:

 1.  טופס שאלון אישי למועמדות למכרז כוח אדם
 2. בצרוף המסמכים הבאים:
  1.  קורות חיים
  2. תעודות השכלה וקורסים רלוונטיים
  3. המלצות

את המסמכים יש לשלוח לאגף משאבי אנוש במייל (דואר אלקטרוני): Hr-propos@nzc.org.il לידי נועה בן-משה.
כתובת מייל זו למטרת שליחת מסמכים בלבד, לא יינתן מענה לתכתובות במייל זה.

 • בקשה שתשלח לאגף משאבי אנוש לאחר המועד הקבוע במכרז, לא תובא בחשבון.
 • רק פניות מתאימות תענינה.
 • ככל שלא יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, יראו את המועמד/ת כמי שלא עמד/ה בתנאי הסף.
 • המכרזים/מודעות הדרושים פונים לגברים ולנשים כאחד ומנוסחים בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד.

לפניה למודעת משרה פנויה של החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה, יש לשלוח:

 1. שאלון למועמד/ת - החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה
 2. וכל הנדרש לפי המתפרסם במכרז/מודעה עצמם.
 3. את המסמכים יש לשלוח לפי המפורסם במכרז/מודעה עצמם.

 

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פנימי/חיצוני: מס' 01/2021 לתפקיד: איש/אשת אחזקה מתקני ספורט בעיר נס ציונה בניהול החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה בע"מ החברה הכלכלית פנימי/חיצוני 18/01/2021 31/01/2021
מכרז פנימי/חיצוני 204/21 לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ת עירייה פנימי/חיצוני 14/01/2021 31/01/2021 12.00
מכרז פנימי/חיצוני 201/21 רכז/ת משאבי אנוש ושכר עירייה פנימי/חיצוני 14/01/2021 31/01/2021 12.00
דרושים סייעות/ים למערך החינוך עירייה משרה ללא צורך במכרז 31/12/2020 31/01/2021 12.00

עבור לארכיון דרושים