להגשת מכרז כח אדם לעיריית נס ציונה, יש למלא את השאלון המקוון שמופיע בתוך עמוד המכרז.

  • בקשה שתשלח לאגף משאבי אנוש לאחר המועד הקבוע במכרז, לא תובא בחשבון.
  • רק פניות מתאימות תענינה.
  • ככל שלא יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, יראו את המועמד/ת כמי שלא עמד/ה בתנאי הסף.
  • המכרזים/מודעות הדרושים פונים לגברים ולנשים כאחד ומנוסחים בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד.

לפניה למודעת משרה פנויה של החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה, יש לשלוח:

  1. שאלון למועמד/ת - רק למשרות של החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה
  2. וכל הנדרש לפי המתפרסם במכרז/מודעה עצמם.
  3. את המסמכים יש לשלוח לפי המפורסם במכרז/מודעה עצמם.

 

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז חיצוני 7/23 לתפקיד מנהל/ת מחלקת הגיל הרך (לידה עד שלוש) עירייה חיצוני 01/02/2023 16/02/2023 12:00
מכרז חיצוני מס' 8/23 לתפקיד: אחראי/ת תפעול מבני ציבור עירייה חיצוני 01/02/2023 16/02/2023 12:00
הארכה - מכרז חיצוני 04/23 לתפקיד מתאם/ת מחשוב בבתי ספר עירייה חיצוני 18/01/2023 16/02/2023 12:00
הארכה - מכרז חיצוני 05/23 לתפקיד טכנאי/ת מחשבים ותשתיות באגף חדשנות מערכות מידע ותקשורת עירייה חיצוני 18/01/2023 16/02/2023 12:00
מ"מ סייע/ת במועדוניות משותפות לחינוך והרווחה מילוי מקום 18/01/2023 28/02/2023 12.00
דרוש/ה לתפקיד: מילוי מקום עו"ס צרכים מיוחדים. עירייה משרה ללא צורך במכרז 05/12/2022 28/02/2023 12:00
הארכה - דרוש/ה עו"ס ליווי וטיפול במועדוניות עירייה משרה ללא צורך במכרז 05/12/2022 28/02/2023 12:00
הארכה - דרוש/ה עו"ס קהילתי אלימות במשפחה עירייה משרה ללא צורך במכרז 05/12/2022 28/02/2023 12:00
הארכה - דרוש/ה: עו"ס מרכז היחידה לטיפול בהתמכרויות עירייה משרה ללא צורך במכרז 05/12/2022 28/02/2023 12:00

עבור לארכיון דרושים