דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדה מיוחדת להארכת התקשרות מכרז לעבודות אחזקה ושיקום מיום 27.6.24 27/06/2024
פרוטוקול ועדה מיוחדת להארכת התקשרויות מול משכ"ל למכרז שירותי ניקיון במוס"ח מיום 27.6.24 27/06/2024
פרוטוקול ועדת התקשרויות לשירותי ניהול ופיקוח למכרז שירותי ניקיון במוס"ח מיום 27.6.24 27/06/2024
פרוטוקול ועדת התקשרויות - מכרז מש-23-2023 פרק 4 סככות הצללות מיום 27.6.24 27/06/2024
פרוטוקול ועדה מיוחדת להארכת התקשרות (הוראת שעה) למכרז למתן שירותי איסוף ופינוי אשפה בנס ציונה מיום 28.5.24 28/05/2024
פרוטוקול ועדת התקשרויות לשרותי ניהול ופיקוח לאספקת שירותי תקשורת תשתית קווית אלחוטית וטלפוניה מיום 7.5.24 07/05/2024
פרוטוקול ועדה מיוחדת להארכת התקשרות לפי תקנות העיריות-מכרזים - בנושא לדים מיום 4.3.24 04/03/2024
פרוטוקול ועדת התקשרויות לניהול ופיקוח לאספקת ארוחות לרשות- מוסח ורווחה 21/02/2024
פרוטוקול ועדת השלושה למתן שירותי אבטחה ושמירה 2024 מיום 31.1.2024 31/01/2024
פרוטוקול ועדת התקשרויות בנושא יועץ עירוניות טקטית מיום 18.7.23 18/07/2023
פרוטוקול ועדת התקשרויות בנושא אספקת ריהוט למוס"ח ומבני ציבור פרק 1 מיום 28.6.23 26/06/2023
פרוטוקול ועדת ההתקשרויות למאגר מעצבי תוכן במרחב הציבורי מיום 24.4.23 24/04/2023
פרוטוקול ועדת התקשרויות על שירותי ניהול ופיקוח לסימון כבישים מיום 29-3-23 29/03/2023
ועדת התקשרויות פרוטוקול ישיבה מיום 7-2-23 07/02/2023
פרוטוקול ועדת התקשרויות - שמאי התחדשות עירונית ויועץ שרותי ענן מיום 31-7-22 31/07/2022
פרוטוקול ועדת התקשרויות על שרותי נהול ופקוח לאספקה התקנה ואחזקה של מתקני משחק מיום 13-6-22 13/06/2022
פרטוקול ועדת התקשרויות לשרותי ניהול ותאום להקמת עורקי תקשורת אלחוטיים גל 16/02/2022
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז מס' שפ/30/2020 שירותי נקיון של שטחים פתוחים וחופים ושירותי טיאוט מכני 18/01/2022
פרוטוקול ועדת התקשרויות בנושא שרותי נהול ופיקוח ליסינג תפעולי 26/12/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות על שרותי נהול ופקוח לסימון כבישים מיום 15-11-21 15/11/2021
פרוטוקול ועדת השלשה- דיון וקביעת זוכה בהליך בקשה לקבלת הצעות מחיר עבור מכירת כלי רכב של העירייה 2021 15/11/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות לשרותי נהול ופיקוח לכ"א זמני – מכרז כאז/4/2021 מיום 15-11-21 15/11/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות חכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח מכרז מספר שנ/29/2020 למתן שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור 04/11/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות לשירותי ניהול ופיקוח לאספקת ריהוט וציוד במסגרת מכרז רה/3/2020 מיום 20-10-21 20/10/2021
ועדת התקשרויות פרוטוקול ישיבה מיום 5/9/2021 05/09/2021
פרוטוקול ועדת השלשה- דיון וקביעת זוכה בהליך בקשה לקבלת הצעות מחיר עבור רכירת מטלטלין 31/08/2021
פרוטוקול ועדת השלשה- דיון וקביעת זוכה בהליך בקשה לקבלת הצעות מחיר עבור רכירת מטלטלין תפוסים 31/08/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 14.7.21 מכרז אד/14/2020 לאספקת דלקים ושירותים נלווים 14/07/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות מתאריך 29.6.21 מכרז מכ/5/2020 לאספקה התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש 29/06/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות מתאריך 29.6.21 מכרז שנ/29/2020 לביצוע שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור 29/06/2021
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז סכ/36/2019 לעבודות סימון כבישים, אספקת והצבת שלטים ותמרורים 12/04/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז מס' ש/4/2020 מתן שרותי אבטחה ושמירה 13/01/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות להחלטה על שירותי ניהול ופיקוח לאיסוף ופינוי אשפה וגזם מכרז פא/11/2020 23/12/2020
‏ועדת התקשרויות - פרוטוקול ישיבה על ההחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח. מכרז: ליסינג תפעולי לכלי רכב, מס' מכרז: לת/2020/24 12/11/2020
‏ועדת התקשרויות - פרוטוקול ישיבה על ההחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח. מכרז: מס' הס/2020/01 – מתן שירותי היסעים למוסדות חינוך ומוסדות שיקומיים מחוץ לנס-ציונה 25/08/2020
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז סכ/35/2019 לעבודות סימון כבישים, אספקת והצבת שלטים ותמרורים 04/08/2020
ועדת השלושה בנושא – ריהוט וציוד למוסדות חינוך ומבני ציבור(פרק 1 ) רה/4/2019 15/07/2020
‏ועדת התקשרויות - פרוטוקול ישיבה על ההחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח. מכרז: מס' רה/2019/4 - אספקת ריהוט למוס"ח ומבני ציבור – פרק 1 15/07/2020
ועדת התקשרויות : מכרז: מס' מג/2020/2 –מתן שרותי ניהול ותיאום לבית הספר האנתרופוסופי 19/04/2020
‏פרוטוקול ישיבת ‏וועדת‏ השלושה - הזמנה‏ להציע‏ הצעות ‏טיפול ‏בפסולת ‏למיחזור ‏משטח ‏השיפוט ‏של ‏עיריית ‏נס-ציונה - החלטה 25/02/2020
פרוטוקול ועדת התקשרויות הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז: ליסינג תפעולי לכלי רכב, מס' מכרז: לת/2019/2 06/11/2019
פרוטוקול ועדת התקשרויות הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז: ליסינג תפעולי לכלי רכב, מס' מכרז: לת/2018/2 24/06/2019
פרוטוקול ועדת התקשרויות: הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ותאום מכרז מס' אס/2018/28 – תכנון ובנית אולמות ספורט וקירויים למגרשי ספורט בקשה לקבלת הצעות מחיר לקירוי מגרש ספורט כולל הכנה לפאנלים סולאריים - ביה"ס בינתחומי הדר 24/06/2019
פרוטוקול ועדת השלושה מיום 19.5.29 בנושא בחירת קבלנים למתקני משחק וכושר 29/05/2019
פרוטוקול ועדת התקשרויות: הנדון: שימוש במאגר היועצים של החברה למשק וכלכלה – מאגר אדריכלי נוף החלטה על התקשרות לשירותי ייעוץ – אדריכלות נוף- נס/130ב' 24/03/2019
פרוטוקול ועדה מיוחדת: הנדון: מכרז מס' מב/2018/18 - גידור שערים ומרכיבי ביטחון החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 28/01/2019
פרוטוקול ועדה מיוחדת: הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ותיאום מכרז מס' מי/2017/18 – אספקה והצבה של מבנה כיתה לפי מפרט רשות 03/09/2018
פרוטוקול ועדה מיוחדת: הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז מס' מכ/2017/34 - אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש 16/08/2018
הנדון: וועדה מיוחדת בנושא: מתן שירותי היסעים למוסדות חינוך ומוסדות שיקומיים מחוץ לנ"צ 31/07/2018
פרוטוקול ועדת התקשרויות: הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז מס' מב/2017/27 - גידור שערים ומרכיבי ביטחון 19/07/2018
פרוטוקול ועדת התקשרויות: הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז מס' מח/2017/12 - אספקה, התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד היקפי 24/06/2018
פרוטוקול ועדת התקשרויות: הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז מס' שנ/2017/23 - לביצוע שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור 24/06/2018
פרוטוקול ועדת התקשרויות הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז מס' מש/2017/33 - אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות 24/06/2018
פרוטוקול ועדה מיוחדת : הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז מס' תק/2018/12 - תכנית קיץ במוסדות חינוך 14/06/2018
פרוטוקול ועדת התקשרויות: הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז מס' אמ/2017/14-להתקשרות מסגרת לעבודות הקמה ואחזקה של מתקני חשמל עבודות חשמל מזדמנות תתי פרקים 147.8-005.8 14/06/2018
פרוטוקול ועדת התקשרויות :הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז מס' רה/2017/11 - אספקת ריהוט וציוד 05/06/2018
פרוטוקול וועדה מיוחדת: הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז מס' סכ/2017/29 - לסימון כבישים, הספקת והצבת שלטים ותמרורים 21/05/2018
פרוטוקול ועדה מיוחדת: הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול מכרז מס' מא/2017/10 - אספקה והתקנה של מערכות מיזוג מרכזיות ואספקת שירותי אחזקה למערכות מיזוג מרכזיות במוסדות חינוך ובמבני ציבור 21/05/2018