להתקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה - לחצו כאן >>

לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז >>

למכרזי כוח אדם - לחצו כאן >>

הודעה בדבר הגשת הצעות מחיר / הצעות למכרזים (למעט מכרזי כח אדם):

ניתן להגיש הצעות מחיר/הצעות למכרזים (למעט מכרזי כח אדם) לתיבת המכרזים/תיבת הצעות מחיר,
בכניסה לבניין העירייה  ברחוב הבנים 9 נס ציונה, ליד השומר, בשעות העבודה של העירייה.

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז תאריך עדכון אחרון
שם המכרז: מכרז פומבי מספר 39/20 אספקה התקנה הפעלה ותחזוקה של תשתיות ושירותים לקישור לרשת האינטרנט עבור עיריית נס ציונה קטגוריה: עירייה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 22/12/2020 תאריך עדכון אחרון: 22/11/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מספר 38/20 לביטוח כלי רכב של עיריית נס ציונה קטגוריה: עירייה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 08/12/2020 תאריך עדכון אחרון: 16/11/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מספר 26/20 הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ ופיקוח פרויקטים בתחום התייעלות אנרגטית עבור עירית נס ציונה קטגוריה: עירייה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 08/12/2020 תאריך עדכון אחרון: 16/11/2020
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי מספר 13/20 לאספקת והתקנת וילונות במוסדות ומבני העירייה קטגוריה: עירייה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 06/12/2020 תאריך עדכון אחרון: 16/11/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מספר 25/20 בקשה לקבלת הצעות ליישום החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות עבור עיריית נס ציונה קטגוריה: עירייה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 22/12/2020 תאריך עדכון אחרון: 16/11/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 10/20 למכירת זכויות בקרקע המיועדת להקמת מבנה מגורים צמוד קרקע במתחם תכנית נס/124 בנס ציונה קטגוריה: עירייה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 08/12/2020 תאריך עדכון אחרון: 05/11/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 1/20 לביצוע סקר עצים קטגוריה: עירייה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 26/11/2020 תאריך עדכון אחרון: 28/10/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 11/20 למתן שירותי בקרה ועדכון מערכת ניהול נכסים עבור עיריית נס ציונה - נוסח מתוקן קטגוריה: עירייה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 26/11/2020 תאריך עדכון אחרון: 11/11/2020

עבור לארכיון המכרזים