מידע בנושא רעש מאתר המשרד להגנת הסביבה

  • במהלך חודש פברואר 2016 התבצעה מדידת רעש מדידת רעש ממפעל אורלייט, לאחר המדידה וניתוח התוצאות שנתקבלו נתגלתה חריגה, המפעל נדרש להפחית את עוצמות הרעש.
  • במהלך חודש מרץ 2016 התבצעה מדידת רעש מכיוון בית ספר סביונים, מניתוח תוצאות המדידה נתגלו רמות גבוליות, בוצע כיבוי אורות יזום בשעה 22:00 במהלך כל השבוע, כנדרש בחוק.

את פירוט הבדיקות ניתן לקבל באמצעות המחלקה לפניות הציבור בטלפון: 08-9383837 ובדואר האלקטרוני: complaints@nzc.org.il