דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדה מיוחדת להארכת התקשרות מכרז לעבודות אחזקה ושיקום מיום 27.6.24 27/06/2024
פרוטוקול ועדה מיוחדת להארכת התקשרויות מול משכ"ל למכרז שירותי ניקיון במוס"ח מיום 27.6.24 27/06/2024
פרוטוקול ועדת התקשרויות לשירותי ניהול ופיקוח למכרז שירותי ניקיון במוס"ח מיום 27.6.24 27/06/2024
פרוטוקול ועדת התקשרויות - מכרז מש-23-2023 פרק 4 סככות הצללות מיום 27.6.24 27/06/2024
פרוטוקול ישיבת מליאה 04/2024 לא מן המניין מתאריך 10-06-24 10/06/2024
פרוטוקול ישיבת מליאה 03/2024 לא מן המניין מתאריך 04-06-24 04/06/2024
פרוטוקול ישיבת מליאה 03/2024 מן המניין מתאריך 28-05-24 28/05/2024
פרוטוקול ועדה מיוחדת להארכת התקשרות (הוראת שעה) למכרז למתן שירותי איסוף ופינוי אשפה בנס ציונה מיום 28.5.24 28/05/2024
פרוטוקול ועדת תמיכות - חלוקת תמיכות אפריל-מאי 2024 מיום 28.5.24 28/05/2024
פרוטוקול ישיבת מליאה 02/2024 לא מן המניין מתאריך 09-05-24 09/05/2024
פרוטוקול ועדת התקשרויות לשרותי ניהול ופיקוח לאספקת שירותי תקשורת תשתית קווית אלחוטית וטלפוניה מיום 7.5.24 07/05/2024
פרוטוקול ישיבת מליאה 02/2024 מן המניין מתאריך 16-04-24 16/04/2024
פרוטוקול ועדת תמיכות - חלוקת תמיכות מרץ 2024 מיום 13.3.24 13/03/2024
פרוטוקול ועדה מיוחדת להארכת התקשרות לפי תקנות העיריות-מכרזים - בנושא לדים מיום 4.3.24 04/03/2024
פרוטוקול וועדת מלח מס 01-2024 מתאריך 22-02-2024 22/02/2024
פרוטוקול ועדת התקשרויות לניהול ופיקוח לאספקת ארוחות לרשות- מוסח ורווחה 21/02/2024
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 12.2.2024- חלוקת תמיכות פברואר 2024 12/02/2024
מכרז פומבי מס' 19/23 למתן שירותים הנדסיים כוללים (תכנון, ניהול ופיקוח) לפרויקטים שונים בתחומי התשתיות ו/או הבינוי עבור עיריית נס ציונה - החלטה 11/02/2024
פרוטוקול ישיבת ועדת ביטחון מס' 1.2024 מתאריך 05.02.24 05/02/2024
פרוטוקול ועדת השלושה למתן שירותי אבטחה ושמירה 2024 מיום 31.1.2024 31/01/2024
פרוטוקול ישיבת מליאה 01/2024 לא מן המניין מתאריך 30-01-24 30/01/2024
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 24.1.2024 - חלוקת תמיכות 2024 24/01/2024
פרוטוקול ישיבת ועדה לקידום מעמד הילד מס' 01/2024 מתאריך 23/1/2024 23/01/2024
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 17.1.2024 17/01/2024
פרוטוקול ועדת הנצחה מתאריך 15.1.24 15/01/2024
ועדת חינוך מס' 1.2024 מתאריך 14.01.24 14/01/2024
פרוטוקול ישיבת מליאה 03/2023 לא מן המניין מתאריך 26-12-23 26/12/2023
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 25.12.2023 25/12/2023
פרוטוקול ועדת כספים מספר 09/2023 מיום 14.12.2023 באמצעות הזום 14/12/2023
מכרז פומבי מס' 20/23 לביטוח כלי רכב של עיריית נס ציונה - החלטה 07/12/2023
פרוטוקול ישיבת ועדה למיגור אלימות מס' 04/2023 מתאריך 06/12/2023 06/12/2023
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 29.11.2023 29/11/2023
פרוטוקול ישיבת מליאה 02/2023 לא מן המניין מתאריך 21-11-23 21/11/2023
פרוטוקול ועדת כספים מספר 08/2023 מיום 12.11.2023 באמצעות הזום 12/11/2023
פרוטוקול וועדת מלח מס 04-2023 מתאריך 12-11-2023 12/11/2023
פרוטוקול ועדת הנצחה מס' 3.23 מתאריך 9.11.23 09/11/2023
פרוטוקול ישיבת ועדת ביטחון מס' 4.2023 מתאריך 05.11.23 05/11/2023
פרוטוקול ישיבת מליאה 01/2023 לא מן המניין מתאריך 19-10-23 19/10/2023
מכרז פומבי מס' 18/23 לביצוע סקר שילוט בתחום שיפוט עיריית נס ציונה - החלטה 27/09/2023
מכרז פומבי מס' 13/23 למכירת דפיברילטורים עבור תושבי העיר נס ציונה - החלטה 21/09/2023
פרוטוקול ישיבת ועדה לקידום מעמד הילד מס' 01/2023 מתאריך 6/9/2023 06/09/2023
פרוטוקול ישיבת ועדה למיגור אלימות מס' 03/2023 מתאריך 04/09/2023 04/09/2023
פרוטוקול ישיבת מליאה 09/2023 מן המניין מתאריך 29-08-23 29/08/2023
פרוטוקול ישיבת מליאה 08/2023 מן המניין מתאריך 27-08-23 (הזדהות) 27/08/2023
מכרז פומבי מס' 10/23 להפעלת חוגי תנועה ו/או מוזיקה במסגרת תכנית לימודים נוספת (תל"ן) בגני ילדים בנס ציונה - החלטה 24/08/2023
פרוטוקול ישיבת ועדת ביטחון מס' 3.2023 מתאריך 23.8.23 23/08/2023
פרוטוקול וועדת מלח מס 03-2023 מתאריך 21-8-2023 21/08/2023
פרוטוקול ועדת כספים מספר 07/2023 מיום 20.08.2023 באמצעות הזום 20/08/2023
פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים מספר 4.2023 מתאריך 20.8.23 20/08/2023
פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים מספר 3.2023 מתאריך 16.8.23 16/08/2023
מכרז פומבי מס' 11/23 למתן שירותי בקרת הוצאות חשמל ומים עבור עיריית נס ציונה - החלטה 14/08/2023
פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים מספר 2.2023 מתאריך 13.8.23 13/08/2023
מכרז פומבי מס' 17/23 למתן שירותי פיקוח שוטף, ייעוץ ובקרה לעבודות גינון, לרבות שירותי פיקוח על עבודות הקמה וביצוע של עבודות גינון והשקיה בעיר נס ציונה - החלטה 27/07/2023
מכרז פומבי מס' 14/23 להפעלת חוגים במרכז מיכאל למצוינות מדעית בנס ציונה - החלטה 20/07/2023
מכרז פומבי מס' 6/23 למתן שירותי אחזקה ותיקון של מערכות מיזוג אויר גדולות צ'ילר / VRF / PACKAGE / DX - החלטה 20/07/2023
פרוטוקול ועדת התקשרויות בנושא יועץ עירוניות טקטית מיום 18.7.23 18/07/2023
פרוטוקול ועדת כספים מספר 06/2023 מיום 16.07.2023 באמצעות הזום 16/07/2023
פרוטוקול ישיבת מליאה 07/2023 מן המניין מתאריך 11-07-23 11/07/2023
פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים מספר 1.2023 מתאריך 9.7.23 09/07/2023
פרוטוקול ישיבת ועדה למיגור אלימות מס' 02/2023 מתאריך 02/07/2023 02/07/2023
פרוטוקול ישיבת מליאה 06/2023 מן המניין מתאריך 28-06-23 28/06/2023
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה- הסכם בין העירייה לבין שי מסעדות איטלקיות בע"מ, להפעלת בית קפה / מסעדה בפארק הספורט בעיר 28/06/2023
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה- אישור הסכם שכירות דיירות מוגנת נכס בגוש 3637 חלקה 715 ברחוב סוקולוב 28/06/2023
פרוטוקול ועדת התקשרויות בנושא אספקת ריהוט למוס"ח ומבני ציבור פרק 1 מיום 28.6.23 26/06/2023
מכרז פומבי מס' 7/23 לאספקת שירותי הדרכה, תמיכה וייעוץ חשבונאי, מנהלי ופיננסי למוסדות חינוך בעיר נס ציונה - החלטה 26/06/2023
מכרז פומבי מס' 9/23 לאספקת עובדי הוראה שונים לבתי ספר בעיר נס ציונה - החלטה 26/06/2023
פרוטוקול ועדת כספים מספר 05/2023 מיום 20.06.2023 20/06/2023
פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 19-6-23 - חלוקת תמיכות 2023 19/06/2023
פרוטוקול ועדת הנצחה מתאריך 12.06.23 12/06/2023
מכרז פומבי מס' 8/23 להפעלת צהרונים בבתי הספר בנס ציונה עפ"י תכנית "ניצנים" - הרחבת מספר הזוכים במכרז - החלטה 11/06/2023
מכרז פומבי מס' 8/23 להפעלת צהרונים בבתי הספר בנס ציונה עפ"י תכנית "ניצנים" - החלטה 05/06/2023
מכרז פומבי מס' 4/23 למתן שירותי תכנון, ניהול תיאום ופיקוח בפרויקטים לשדרוג בתי ספר קיימים לעמידה בפני רעידות אדמה - החלטה 05/06/2023
פרוטוקול ישיבת ועדת ביטחון מס' 2.2023 מתאריך 30.5.23 30/05/2023
פרוטוקול וועדת מלח מס 02-2023 מתאריך 28-5-2023 28/05/2023
מכון דוידסון לחינוך מדעי – הפעלת מלגות פר"ח - התקשרות בפטור ממכרז - ספק יחיד - מיזם משותף - החלטה 24/05/2023
מכרז שוורץ-רייסמן - התקשרות בפטור ממכרז – ספק יחיד -מיזם משותף - החלטה 24/05/2023
שמיר ייעוץ והדרכה Uingame - תכנית קוד כשפה שלישית בחטיבת הביניים בנס ציונה - התקשרות בפטור ממכרז – ספק יחיד - החלטה 24/05/2023
"המפעל הלאומי לפיתוח חברתי" - התקשרות בפטור ממכרז – ספק יחיד -מיזם משותף - החלטה 24/05/2023
מכרז פומבי מס' 3/23 למתן שירותי אחזקת מזרקות ובריכות אקולוגיות ברחבי העיר נס ציונה - החלטה 17/05/2023
מכרז פומבי מס' 5/23 לניהול והפעלת פארק הספורט ומתחמי פנאי ותרבות נוספים בנס ציונה - החלטה 17/05/2023
פרוטוקול ישיבת מליאה 05/2023 מן המניין מתאריך 02-05-23 02/05/2023
פרוטוקול ישיבות הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה מתאריך 27-4-23 27/04/2023
פרוטוקול ועדת ההתקשרויות למאגר מעצבי תוכן במרחב הציבורי מיום 24.4.23 24/04/2023
פרוטוקול ועדת כספים מספר 04/2023 מיום 20.04.2023 באמצעות הזום 20/04/2023
פרוטוקול ועדת התקשרויות על שירותי ניהול ופיקוח לסימון כבישים מיום 29-3-23 29/03/2023
פרוטוקול ישיבת מליאה 04/2023 מן המניין מתאריך 28-03-23 28/03/2023
פרוטוקול ישיבות הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה מתאריך 26.03.2023 26/03/2023
פרוטוקול ישיבת מליאה 03/2023 מן המניין מתאריך 21-03-23 21/03/2023
מכרז פומבי מס' 19/22 למתן שירותי ייעוץ קונסטרוקציה לעיריית נס ציונה - תיקון החלטה 20/03/2023
מכרז פומבי מס' 10/22 לאספקה והתקנה של מערכות מיזוג מפוצלות למבני ציבור ומוסדות חינוך בעיר נס ציונה - החלטה 20/03/2023
מכרז פומבי מס' 1/23 לייצור, אספקה, התקנה ואחזקה של פרטי שילוט רחוב מסוגים שונים עבור עיריית נס ציונה - החלטה 20/03/2023
פרוטוקול ועדת כספים מספר 03/2023 מיום 12.03.2023 באמצעות הזום 12/03/2023
פרוטוקול ישיבת ועדת ביטחון מס' 1.2023 מתאריך 28.2.23 28/02/2023
פרוטוקול ישיבת מליאה 02/2023 מן המניין מתאריך 26-2-23 26/02/2023
פרוטוקול ועדת שיפוץ חזיתות בתים מס 1 מתאריך 26.2.23 26/02/2023
פרוטוקול וועדת מלח מס 02-2023 מתאריך 21-2-2023 21/02/2023
פרוטוקול ועדת כספים מספר 02/2023 מיום 12.2.2023 באמצעות הזום 12/02/2023
ועדת התקשרויות פרוטוקול ישיבה מיום 7-2-23 07/02/2023
פרוטוקול ישיבת מליאה 01/2023 מן המניין מתאריך 24-01-23 24/01/2023
מכרז פומבי מס' 25/22 לשירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות - החלטה 22/01/2023
מכרז פומבי מס' 22/22 למתן שירותי אחזקה ותיקונים למזגנים מפוצלים עבור עיריית נס ציונה - החלטה 22/01/2023
סמלת מוטורס בע"מ - התקשרות בפטור ממכרז ספק יחיד - החלטה 22/01/2023
פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה מתאריך 17.1.23 17/01/2023
פרוטוקול ועדת כספים מספר 1/2023 מיום 15.1.2023 באמצעות הזום 15/01/2023
פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה מתאריך 2.1.2023 02/01/2023
פרוטוקול ישיבת ועדה למיגור אלימות מס' 01/2023 מתאריך 02/01/2023 02/01/2023
ישיבת וועדת נגע סמים ואלכוהול מספר 2/2022 מתאריך 29.12.2022 29/12/2022
פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה מתאריך 28.12.2022 28/12/2022
פרוטוקול ישיבת מליאה 11/2022 מן המניין מתאריך 28-12-22 28/12/2022
פרוטוקול ישיבת מליאה לא מן המניין 02/22 מתאריך 28-12-22 28/12/2022
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה- אישור הסכם שכירות דיירות מוגנת נכס בגוש 3637 חלקה 715 רח' סוקולוב 28/12/2022
פרוטוקול ועדת ועדת חינוך מס' 4 27/12/2022
פרוטוקול ועדת שיפוץ חזיתות בתים מספר 2/22 מתאריך 27.12.22 27/12/2022
פרוטוקול ישיבת ועדה למיגור אלימות מס' 03/2022 מתאריך 14/12/2022 14/12/2022
פרוטוקול ישיבת מליאה 10/2022 מן המניין מתאריך 13-12-22 13/12/2022
ישיבת וועדת נגע סמים ואלכוהול מספר 1/2022 מתאריך 13.12.2022 13/12/2022
פרוטוקול ועדת כספים מספר 11/2022 מיום 08.12.2022 08/12/2022
פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים מס' 3.2022 מתאריך 08.12.22 08/12/2022
פרוטוקול ועדת כספים 10/2022 מיום 7.12.2022 07/12/2022
פרוטוקול ישיבת ועדת ביטחון מס' 4.2022 מתאריך 30.11.22 30/11/2022
פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 62 מתאריך 16.11.22 16/11/2022
פרוטוקול ישיבת מליאה 9/2022 מן המניין מתאריך 15-11-22 15/11/2022
פרוטוקול וועדת מלח מס 04-2022 מתאריך 10-11-2022 10/11/2022
מכרז פומבי מס' 19/22 למתן שירותי ייעוץ קונסטרוקציה לעיריית נס ציונה - החלטה 10/11/2022
מכרז פומבי מס' 23/22 למתן שירותי ייעוץ ותכנון תב"ע לעיריית נס ציונה - החלטה 10/11/2022
פרוטוקול ועדת כספים מספר 9/2022 מיום 6.11.2022 06/11/2022
ועדת חינוך מס' 3.2022 מתאריך 30.10.22 30/10/2022
מכרז פומבי מס' 12/22 לרכישת ואספקת מחפרון חדש - החלטה 26/10/2022
מכרז פומבי מס' 4/22 לאספקת טכנולוגיות (תוכנה, חומרה ומצלמות) ושרותי ניהול להפעלת מערך החניה והשמירה על חוקי העזר העירוניים וכל חוק אחר שעל העירייה לאכוף בעיר נס ציונה - החלטה 26/10/2022
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מספר 04.2022 מיום 22.9.2022 22/09/2022
מכרז פומבי מס' 5/22 לאספקת מערכות תוכנה וציוד לניטור, בקרה וניהול צי רכב, נהגים ומתקנים נוספים עבור עיריית נס ציונה - החלטה 22/09/2022
מכרז פומבי מס' 24/22 להפעלת מרפאת שיניים קהילתית – "מרפאת השן" בעיר נס ציונה - החלטה 22/09/2022
מכרז פומבי מס' 21/22 לאחזקה, ניהול, תפעול, אספקה והתקנה של מערכות השקיה ובקרת השקיה עבור עיריית נס-ציונה - החלטה 22/09/2022
פרוטוקול ישיבת מליאה 08/2022 מן המניין מתאריך 20-09-22 20/09/2022
פרוטוקול וועדת שמות מס' 1.22 15/09/2022
מכרז פומבי מס' 7/22 להעמדת בעלי מקצועות בתחום המחשוב עבור עיריית נס-ציונה - החלטה 08/09/2022
מכרז פומבי מס' 3/22 למתן שירותי ריסוס והדברה בתחומי שיפוטה של עיריית נס ציונה - החלטה 08/09/2022
עמותת "אשל" חב"ד –מיזם ביטחון תזונתי - התקשרות בפטור ממכרז ספק יחיד-מיזם משותף - החלטה 08/09/2022
פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים מס' 2.2022 מתאריך 22.8.22 22/08/2022
פרוטוקול וועדת מלח מס 03-2022 מתאריך 18-8-2022 18/08/2022
מכרז פומבי מס' 18/22 לשירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות - החלטה בדבר השגות המציע מוני סיטון בע"מ 17/08/2022
פרוטוקול ישיבת מליאה 07/2022 מן המניין מתאריך 09-08-22 09/08/2022
מכרז פומבי מס' 1/22 למתן שירותי פרסום מודעות ותכנים שונים של העירייה במקומון ייעודי לתושבי נס ציונה - החלטה 03/08/2022
מכרז פומבי מס' 18/22 לשירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות - החלטה 03/08/2022
פרוטוקול ועדת כספים מספר 8/2022 מיום 2.8.2022 02/08/2022
פרוטוקול ישיבות הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה מתאריך 1.8.22 01/08/2022
פרוטוקול ועדת התקשרויות - שמאי התחדשות עירונית ויועץ שרותי ענן מיום 31-7-22 31/07/2022
מכרז פומבי מס' 17/22 להפעלת מרכז יום טיפולי תעסוקתי רב נכותי לבוגרים בגילאי 18+ בעיר נס ציונה - החלטה 21/07/2022
מכרז פומבי מס' 6/22 להפעלת צהרונים בגני הילדים בנס-ציונה - החלטה 18/07/2022
ועדת חינוך מס' 2.2022 מתאריך 14.07.22 14/07/2022
פרוטוקול ישיבת מליאה 06/2022 מן המניין מתאריך 12-07-22 12/07/2022
מכרז פומבי מס' 16/22 לאספקת מערכת מידע ממוחשבת לשיבוץ והחלפת סייעות עבור עיריית נס-ציונה - החלטה 11/07/2022
פרוטוקול ועדת כספים מספר 7/2022 מיום 3.7.2022 03/07/2022
מכרז פומבי מס' 14/22 למתן שירותי ממונה על הבטיחות כהגדרתו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד- 1954 ותקנותיו לעיריית נס-ציונה - החלטה 27/06/2022
פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 60 מתאריך 23.6.22 23/06/2022
פרוטוקול ישיבת ועדה למיגור אלימות מס' 02/2022 מתאריך 20/06/2022 20/06/2022
פרוטוקול וועדת מלח מס 01-2022 מתאריך 16-6-2022 16/06/2022
פרוטוקול ישיבת ועדת ביטחון מס' 4.2022 מתאריך 15.6.22 15/06/2022
פרוטוקול ישיבת מליאה 05/2022 מן המניין מתאריך 14-06-22 14/06/2022
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה- אישור נספח לחוזה שכירות דיירות מוגנת נכס בגוש 3637 חלקה 715 רח' סוקולוב 14/06/2022
פרוטוקול מליאה לא מן המניין 01/2022 מיום 14-6-22 14/06/2022
פרוטוקול ועדת התקשרויות על שרותי נהול ופקוח לאספקה התקנה ואחזקה של מתקני משחק מיום 13-6-22 13/06/2022
פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה מתאריך 8-6-22 כולל עדכון תבחיני רווחה 08/06/2022
פרוטוקול ועדת כספים מספר 6/2022 מיום 6.6.2022 06/06/2022
פרוטוקול וועדת מלח מס 02-2022 מתאריך 18-5-2022 18/05/2022
מכרז פומבי מס' 8/22 להפעלה, שימוש ותחזוקה של מגרש חניה בגוש 3850 חלק מחלקות 230 ו-20 בנס ציונה - החלטה 18/05/2022
מכרז פומבי מס' 46/21 לאספקת מערכת מידע ממוחשבת לניהול מערך קשרי לקוחות עבור עיריית נס ציונה - החלטה 18/05/2022
פרוטוקול ישיבת מליאה 04/2022 מן המניין מתאריך 17-05-22 17/05/2022
פרוטוקול ועדת כספים מספר 5/2022 מיום 8.5.2022 08/05/2022
פרוטוקול ועדת שיפוץ חזיתות בתים מס 1/22 מתאריך 27.4.22 27/04/2022
פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 59 מתאריך 25.4.22 25/04/2022
פרוטוקול ועדת כספים מספר 4/2022 מיום 25.4.22 25/04/2022
פרוטוקול ועדת הנצחה מס' 2.22 מתאריך 13.04.22 13/04/2022
פרוטוקול ישיבת ועדה למיגור אלימות מס' 01/2022 מתאריך 04/04/2022 04/04/2022
פרוטוקול ישיבת מליאה 03/2022 מן המניין מתאריך 31-03-22 31/03/2022
פרוטוקול ישיבת ועדת ביטחון מס' 4.2022 מתאריך 29.03.22 29/03/2022
מכרז פומבי מס' 43/21 לביצוע עבודות תשתיות תקשורת פסיביות ועבודות נלוות עבור עיריית נס ציונה - החלטה 29/03/2022
פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים מספר 1.2022 מתאריך 21.03.22 21/03/2022
פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה מתאריך 14.3.22 14/03/2022
מכרז מסגרת פומבי מס' 2/22 למתן שירותי ייעוץ נגישות מתו"ס ושירות לעיריית נס ציונה - החלטה 09/03/2022
מכרז פומבי מס' 40/21 לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחריות של מתקני תאורת רחובות מסוג LED לטובת פרויקט התייעלות אנרגטית - החלטה 09/03/2022
פרוטוקול ועדת כספים מספר 3/2022 מיום 06.03.2022 06/03/2022
פרוטוקול ישיבת מליאה 02/2022 מן המניין מתאריך 23-02-22 23/02/2022
פרוטוקול ועדת כספים מספר 2/2022 מיום 20.2.22 20/02/2022
מכרז פומבי מס' 45/21 לביצוע עבודות להקמת פארק ספורט בנס ציונה - החלטה 17/02/2022
פרטוקול ועדת התקשרויות לשרותי ניהול ותאום להקמת עורקי תקשורת אלחוטיים גל 16/02/2022
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 01/2022 מיום 01-02-22 01/02/2022
פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 58 מתאריך 25.1.22 25/01/2022
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח - מכרז מס' שפ/30/2020 שירותי נקיון של שטחים פתוחים וחופים ושירותי טיאוט מכני 18/01/2022
פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה מתאריך 13.1.22 13/01/2022
מכרז פומבי מס' 28/21 לאיסוף ופינוי פסולת גזם / גזם מעורב ופסולת גושית בנס ציונה - החלטה 12/01/2022
פרוטוקול ועדת כספים מספר 1/2022 מיום 9.1.2022 09/01/2022
פרוטוקול ישיבת ועדה למיגור אלימות מס' 03/2021 מתאריך 27/12/2021 27/12/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות בנושא שרותי נהול ופיקוח ליסינג תפעולי 26/12/2021
מכרז פומבי מס' 47/21 למתן שירותי ביטוח - החלטה 22/12/2021
מכרז פומבי מס' 48/21 לתחזוקה ותפעול של מתקני שילוט חוצות ("בילבורד") ומתן הרשאה לפרסום על מתקנים אלו בעיר נס ציונה - החלטה 22/12/2021
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה - הסכם רשות שימוש בין העירייה לבין עמותת בית כנסת הפוגרסיביים 21/12/2021
פרוטוקול וועדת מלח מס 03-2021 מתאריך 21-12-2021 21/12/2021
פרוטוקול מליאה לא מן המניין 02/2021 מיום 21.12.21 21/12/2021
פרוטוקול מליאה מן המניין 10/2021 מיום 21.12.21 21/12/2021
פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 57 מתאריך 19.12.21 19/12/2021
מכרז פומבי מס' 23/21 למתן שירותי מיפוי, סקרים גאוגרפים ומדידות ממוחשבות, פוטוגרמטריה, אורתופוטו, צילום אלכסוני ותלת מימד עבור עיריית נס-ציונה - פרק ב - החלטה 14/12/2021
ישיבת וועדת נגע סמים ואלכוהול מס' 2/2021 מתאריך 13.12.2021 13/12/2021
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מתאריך 31.12.21 13/12/2021
פרוטוקול וועדת כספים מספר 11/2021 מיום 8-12-2021 08/12/2021
פרוטוקול ועדת כספים מספר 10/2021 מיום 5.12.2021 05/12/2021
פרוטוקול ישיבת ועדה לקידום מעמד הילד 2021/01 מיום 24-11-2021 24/11/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 09/2021 מיום 23.11.21 23/11/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות על שרותי נהול ופקוח לסימון כבישים מיום 15-11-21 15/11/2021
פרוטוקול ועדת השלשה- דיון וקביעת זוכה בהליך בקשה לקבלת הצעות מחיר עבור מכירת כלי רכב של העירייה 2021 15/11/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות לשרותי נהול ופיקוח לכ"א זמני – מכרז כאז/4/2021 מיום 15-11-21 15/11/2021
פרוטוקול ועדת כספים מספר 9/2021 מיום 14.11.2021 14/11/2021
פרוטוקול ישיבת ועדת ביטחון מס' 3.2021 מתאריך 14.11.21 14/11/2021
פרוטוקול ישיבת ועדה למיגור אלימות מס' 02/2021 מתאריך 10/11/2021 10/11/2021
ועדת חינוך מס' 1.21 מתאריך 10.11.21 – פרוטוקול 10/11/2021
ועדת חינוך מס' 1.21 מתאריך 10.11.21 – מצגת מרכזית בוועדה 10/11/2021
ועדת חינוך מס' 1.21 מתאריך 10.11.21 – מצגת מנהלת בי"ס בן צבי 10/11/2021
מכרז פומבי מס' 21/21 למתן שירותי תכנון וייעוץ אדריכלות נוף לעיריית נס ציונה - החלטה 08/11/2021
מכרז פומבי מס' 23/21 למתן שירותי מיפוי, סקרים גאוגרפים ומדידות ממוחשבות, פוטוגרמטריה, אורתופוטו, צילום אלכסוני ותלת מימד עבור עיריית נס-ציונה - פרק א - החלטה 08/11/2021
פרוטוקול ועדת כספים מספר 8/2021 מיום 7.11.2021 07/11/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות חכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח מכרז מספר שנ/29/2020 למתן שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור 04/11/2021
פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים מס' 4.2021 מתאריך 1.11.21 01/11/2021
החלטת מליאה - הסכם רשות שימוש בין העירייה לבין חכל בגגות ציבור וחינוך לצרכי פרויקט מתקנים פוטו וולטאיים 31/10/2021
הסכם רשות שימוש בין העירייה לבין חכל בגגות ציבור וחינוך לצרכי פרויקט מתקנים פוטו וולטאיים 31/10/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 08/2021 מתאריך 31.10.21 31/10/2021
מכרז פומבי מס' 35/21 לאספקת מערכת מידע ממוחשבת לניהול מערך החינוך בעירייה עבור עיריית נס ציונה - החלטה 21/10/2021
מכרז פומבי מס' 20/21 לאספקת חומרי אחזקה, כלי עבודה, צבעים, חומרי אינסטלציה, מוצרי חשמל וטובין אחרים עבור עיריית נס ציונה - החלטה 21/10/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות לשירותי ניהול ופיקוח לאספקת ריהוט וציוד במסגרת מכרז רה/3/2020 מיום 20-10-21 20/10/2021
פרוטוקול ועדת כספים מספר 7/2021 מיום 12.10.21 12/10/2021
ועדת התקשרויות פרוטוקול ישיבה מיום 5/9/2021 05/09/2021
פרוטוקול ועדת השלשה- דיון וקביעת זוכה בהליך בקשה לקבלת הצעות מחיר עבור רכירת מטלטלין 31/08/2021
פרוטוקול ועדת השלשה- דיון וקביעת זוכה בהליך בקשה לקבלת הצעות מחיר עבור רכירת מטלטלין תפוסים 31/08/2021
פרוטוקול ישיבת ועדת בטיחות בדרכים 29/08/2021
מכון דוידסון לחינוך מדעי - הפעלת מלגות פר"ח - התקשרות בפטור ממכרז-מיזם משותף - החלטה 24/08/2021
מכרז פומבי מס' 39/21 לשירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות - החלטה 12/08/2021
פרוטוקול ועדת חזות בתים 11/08/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה 07/2021 מן המניין מתאריך 10.8.21 10/08/2021
ישיבת וועדת מלח מס 02-2021 מתאריך 10-8-2021 10/08/2021
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה בהתאם לסעיף 188 (א) (ב1) - ביטול הודעה על הפקעה גוש 3637 חלקה 120 10/08/2021
מכרז פומבי מס' 17/21 למתן שירותי הוראה לתגבור, הכוונה והדרכת תלמידים למבחני הבגרות עבור עיריית נס ציונה - החלטה 03/08/2021
מכרז פומבי מס' 25/21 לאספקת מערכת למידה מבוססת נתונים לקידום ההשגים בבתי הספר היסודיים עבור עיריית נס ציונה - החלטה 03/08/2021
פרוטוקול ישיבת ועדת בטיחות בדרכים 02/08/2021
פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 56 מתאריך 1 באוגוסט 2021 01/08/2021
מכרז פומבי מס' 12/21 להקמת מרכז שירותים עירוניים בנס ציונה - החלטה 01/08/2021
פרוטוקול ועדת כספים מספר 6/2021 מיום 29.7.21 29/07/2021
בקשה לעיון במסמכים של מכרז פומבי מספר 10/21 לביצוע בקרת התחשבנות מול משרדי הממשלה בתחומי החינוך והרווחה - החלטה 15/07/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות מיום 14.7.21 מכרז אד/14/2020 לאספקת דלקים ושירותים נלווים 14/07/2021
עמותת המפעל הלאומי לפיתוח חברתי - הודעה על כוונת התקשרות בפטור ממכרז - מיזם משותף - החלטה 13/07/2021
מכרז פומבי מס' 34/21 להקמת מגרש כדורגל מדשא סינטטי ומבנה עזר כולל ביצוע עבודות תשתית ופיתוח בנס ציונה - החלטה 13/07/2021
מכרז פומבי מס' 14/21 למתן שירותי עדכון מערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג) עבור עיריית נס ציונה - החלטה 13/07/2021
מכרז פומבי מס' 7/21 לאספקת שירותי ניהול אכיפת הגביה ומוקד טלפוני אנושי לתשלומים וברורים עבור עיריית נס ציונה - החלטה 05/07/2021
מכרז פומבי מס' 29/21 לאחזקת גנים ושטחים פתוחים מגוננים בנס ציונה - החלטה 05/07/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 06/2021 מתאריך 1.7.21 01/07/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות מתאריך 29.6.21 מכרז מכ/5/2020 לאספקה התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש 29/06/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות מתאריך 29.6.21 מכרז שנ/29/2020 לביצוע שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור 29/06/2021
מכרז פומבי מס' 9/21 לביצוע עבודות במתקני חשמל ותאורה ברחובות, שצ"פים ומבני ציבור וחינוך ומתקני ספורט כולל מתקני חשמל מתח גבוה ושנאים בנס ציונה - החלטה 24/06/2021
מכרז פומבי מס' 24/21 לאספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של שירותי תקשורת וציוד רט"נ עבור עיריית נס ציונה - החלטה 24/06/2021
פרוטוקול ועדת כספים מספר 5/2021 מיום 17.6.2021 17/06/2021
פרוטוקול ועדת הנצחה 15/06/2021
מכרז פומבי מס' 33/21 למתן שירותי ניהול מערך היסעים למוסדות חינוך ורווחה - החלטה 09/06/2021
מכרז פומבי מס' 10/21 לביצוע בקרת התחשבנות מול משרדי הממשלה בתחומי החינוך והרווחה - החלטה 09/06/2021
מכרז פומבי מס' 11/21 למתן שירותי דפוס והפצה כמותית של דברי דואר עבור עיריית נס ציונה - החלטה 09/06/2021
ישיבת וועדת נגע סמים ואלכוהול מס' 1/2021 מתאריך 2.6.21 02/06/2021
ישיבת ועדה למיגור אלימות מס' 01/2021 מתאריך 1/6/2021 01/06/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 05/2021 מיום 1.6.21 01/06/2021
פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית מס' 55 מתאריך 31.5.21 31/05/2021
פרוטוקול וועדת מלח מס 01-2021 מתאריך 26-5-2021 26/05/2021
פרוטוקול ועדת כספים מספר 4/2021 מיום 11.5.21 11/05/2021
פרוטוקול ישיבת ועדת בטיחות בדרכים 10/05/2021
חברת "שמיר יעוץ והדרכה" (Uingame) - התקשרות בפטור ממכרז ספק יחיד - החלטה 06/05/2021
מכרז פומבי מס' 15/21 להקמת מבנה האגף לשירותים חברתיים וחינוך לרבות עבודות הריסה, פיתוח, תשתיות וחניות בנס ציונה - החלטה 06/05/2021
מכרז פומבי מס' 16/21 לביצוע עבודות חיפוי גדרות במבני חינוך וציבור בנס ציונה - החלטה 02/05/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 04/2021 מתאריך 27.4.21 27/04/2021
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה בהתאם לסעיף 188(ב1) לפקודת העיריות (נוסח חדש) - הסכם רשות בין העירייה לבין עמותת "תפארת מנחם" 27/04/2021
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מספר 02/2021 מתאריך 25.4.21 25/04/2021
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מספר 02/2021 מתאריך 25.4.21 25/04/2021
מרכז שוורץ רייסמן – מכון ויצמן - התקשרות בפטור ממכרז ספק יחיד - החלטה 22/04/2021
תכנית "רמון ספייסלאב" של קרן רמון - התקשרות בפטור ממכרז ספק יחיד - החלטה 22/04/2021
ועדה מקצועית לבחינת בקשות תמיכה מתאריך 20.4.21 20/04/2021
פרוטוקול ועדת כספים מספר 3/2021 מיום 18.4.21 18/04/2021
מכרז פומבי מס' 5/21 לתכנון, הקמה, הטמעה, הפעלה ושירות למערכת בקרת רמזורים, לביצוע עבודות ולמתן שירותים בנוגע למערכות רמזורים, גלים ירוקים, התקני שמע ומערכות אל פסק בנס ציונה - החלטה 13/04/2021
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז סכ/36/2019 לעבודות סימון כבישים, אספקת והצבת שלטים ותמרורים 12/04/2021
מכרז פומבי מס' 3/21 לאספקת ציוד משרדי ראשי דיו וטונרים לעיריית נס ציונה - החלטה 06/04/2021
מכרז פומבי מס' 6/21 לאספקת מוצרי מזון עבור עיריית נס ציונה - החלטה 06/04/2021
מכרז פומבי מס' 26/20 הזמנה להציע הצעות להשתתפות במכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ ופיקוח פרויקטים בתחום התייעלות אנרגטית עבור עיריית נס ציונה - החלטה 06/04/2021
מכון דוידסון - מסלול שביט למצוינות מדעית במכון ויצמן - התקשרות בפטור ממכרז ספק יחיד - החלטה 16/03/2021
עמותת תעשיידע - התקשרות בפטור ממכרז ספק יחיד - החלטה 16/03/2021
מכרז פומבי מס' 25/20 בקשה לקבלת הצעות ליישום החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות עבור עיריית נס ציונה - החלטה 16/03/2021
פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית מס' 54 מתאריך 15.3.21 15/03/2021
פרוטוקול ועדת הנצחה והערכות ליום הזיכרון 14/03/2021
מכרז פומבי מס' 1/21 לאספקת שירותי חשבות שכר עבור עיריית נס ציונה - החלטה 11/03/2021
פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה מתאריך 4.3.21 04/03/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 02/2021 מתאריך 2.3.21 02/03/2021
טבלת ההקצאות אשר מהווה חלק מתכנית נס-2-180 407-0942110 02/03/2021
הסכם פיתוח והסכם רשות בין העירייה לבין המועצה הדתית, להקמת מקווה טהרה והפעלתו בחלק מחלקה 120 בגוש 3750, מגרש 408 ע"פ תוכנית נס/105/א ברחוב סעדיה נחום. 02/03/2021
מכרז פומבי מס' 8/21 לאספקת תווי שי/תווי קניה לעיריית נס ציונה עבור עובדי וגמלאי העירייה - החלטה 01/03/2021
מכרז פומבי מס' 2/21 לאספקת חומרי ניקוי ואביזרי ניקיון לעיריית נס ציונה - החלטה 01/03/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה לא מן המניין 01/2021 מיום 16.2.21 16/02/2021
מכרז פומבי מס' 39/20 – לאספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של תשתיות ושירותים לקישור לרשת האינטרנט עבור עיריית נס ציונה - החלטה 04/02/2021
פרוטוקול ועדת הכספים מספר 2/2021 מיום 4.2.21 04/02/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 01/2021 מיום 2.2.21 02/02/2021
פרוטוקול ועדת כספים מספר 1/2021 מיום 21.1.21 21/01/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז מס' ש/4/2020 מתן שרותי אבטחה ושמירה 13/01/2021
מכרז פומבי מס' 1/20 לביצוע סקר עצים עבור עיריית נס ציונה - החלטה 11/01/2021
פרוטוקול ישיבת ועדה למיגור אלימות מס' 03/2020 מתאריך 30/12/2020 30/12/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 03/2020 מתאריך 29.12.20 29/12/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה 12/2020 מן המניין מתאריך 29.2.20 29/12/2020
הסכם למכירת זכויות העירייה בקרקע הידועה כחלקה 167 מגרש 45 בגוש 3851 29/12/2020
פרוטוקול ועדת התקשרויות להחלטה על שירותי ניהול ופיקוח לאיסוף ופינוי אשפה וגזם מכרז פא/11/2020 23/12/2020
מכרז פומבי מס' 38/20 לביטוח כלי הרכב של עיריית נס ציונה - החלטה 22/12/2020
מכרז פומבי מס' 13/20 לאספקת והתקנת וילונות במוסדות ומבני עיריית נס ציונה - החלטה 22/12/2020
פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 16.12.20 16/12/2020
מכרז פומבי מס' 10/20 למכירת זכויות בקרקע המיועדת להקמת מבנה מגורים צמוד קרקע במתחם תכנית נס/124 בנס ציונה - החלטה 15/12/2020
פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 9.12.20 09/12/2020
מכרז פומבי מס' 11/20 למתן שירותי בקרה ועדכון מערכת ניהול נכסים עבור עיריית נס ציונה - החלטה 08/12/2020
פרוטוקול ועדת כספים מיום 2.12.2020 02/12/2020
עמותת "יד לילד המיוחד" - התקשרות בפטור ממכרז ספק יחיד - מיזם משותף - החלטה 30/11/2020
מכרז פומבי מס' 23/20 להתקנת מעלית בפיר קיים בבתי ספר "הדר" ו"לב המושבה" ובקונסרבוטיון העירוני בנס ציונה - החלטה 30/11/2020
פרוטוקול ישיבת ועדת בטיחות בדרכים 24/11/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 11/2020 17.11.20 17/11/2020
ישיבת ועדה למיגור אלימות מס' 02/2020 מתאריך 6/11/2020 16/11/2020
‏ועדת התקשרויות - פרוטוקול ישיבה על ההחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח. מכרז: ליסינג תפעולי לכלי רכב, מס' מכרז: לת/2020/24 12/11/2020
מכרז פומבי מס' 9/20 לביצוע סקר עבירות בנייה לפי תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה עבור עיריית נס ציונה - החלטה 11/11/2020
פרוטוקול ועדת הכספים מיום 27.10.20 27/10/2020
מכרז פומבי מס' 56/19 לביצוע עבודות שיפוצים והתאמות במבני ציבור וחינוך (היקפים גדולים) בנס ציונה- החלטה 26/10/2020
ישיבת וועדת שמות מס' 1 לשנת 2020 20/10/2020
מכרז פומבי מס' 8/20 לאספקה התקנה הפעלה ותחזוקה של מערכת טלקום עבור עריית נס ציונה- החלטה 14/10/2020
פרוטוקול ועדת כספים מיום 13-10-2020 13/10/2020
מכרז פומבי מס' 22/20 לאספקה והתקנה של מקרנים עבור עיריית נס-ציונה - החלטה 15/09/2020
מכרז פומבי מס' 2/20 לאספקת מערכות ממוחשבות לניהול מערכות פיננסיות, גבייה, רכש ולוגיסטיקה, החינוך הבלתי פורמלי ומערכות נלוות עבור עיריית נס-ציונה - החלטה 15/09/2020
פרוטוקול ועדת חזות בתים מתאריך 15.9.20 15/09/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 10/2020 8.9.20 08/09/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 09/2020 31.08.20 31/08/2020
פרוטוקול ועדת כספים מיום 27 באוגוסט 2020 27/08/2020
פרוטוקול ישיבת ועדת בטיחות בדרכים 27/08/2020
‏ועדת התקשרויות - פרוטוקול ישיבה על ההחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח. מכרז: מס' הס/2020/01 – מתן שירותי היסעים למוסדות חינוך ומוסדות שיקומיים מחוץ לנס-ציונה 25/08/2020
פרוטוקול ועדת חזות בתים 24/08/2020
פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 53 מתאריך 19 באוגוסט 2020 19/08/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 07/2020 11.08.20 11/08/2020
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז סכ/35/2019 לעבודות סימון כבישים, אספקת והצבת שלטים ותמרורים 04/08/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 06/2020 28.07.20 28/07/2020
ביטול חלק מהודעת הפקעה לפי סעיפים 7-15 חלק מחלקות 123, 124 28/07/2020
פרוטוקול ישיבת ועדת בטיחות בדרכים 22/07/2020
פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 16 ביולי 2020 בזום 16/07/2020
ועדת השלושה בנושא – ריהוט וציוד למוסדות חינוך ומבני ציבור(פרק 1 ) רה/4/2019 15/07/2020
‏ועדת התקשרויות - פרוטוקול ישיבה על ההחלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח. מכרז: מס' רה/2019/4 - אספקת ריהוט למוס"ח ומבני ציבור – פרק 1 15/07/2020
פרוטוקול ישיבת ועדה למיגור אלימות מס' 01/2020 מתאריך 14/07/2020 14/07/2020
פרוטוקול ישיבת ועדת בריאות 12/07/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 05/2020 7.7.20 07/07/2020
פרוטוקול ישיבת ועדה למיגור אלימות מתאריך 22/06/2020 22/06/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 04/2020 16.06.20 16/06/2020
פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 7 ביוני 2020 07/06/2020
מכרז‏ פומבי‏ מס'‏7/20 להפעלת‏ קייטנות‏ קיץ‏ וצהרונים‏ בגני‏ הילדים‏ בנס-ציונה - החלטה 07/06/2020
פרוטוקול ישיבות הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה מתאריך 14.6.2020 ומתאריך 4.6.2020 04/06/2020
מכרז פומבי מס' 56/19 לביצוע עבודות שיפוצים והתאמות בינוי ופיתוח במבני ציבור וחינוך בנס ציונה - החלטה 11/05/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 03/2020 5.5.20 05/05/2020
ועדת התקשרויות : מכרז: מס' מג/2020/2 –מתן שרותי ניהול ותיאום לבית הספר האנתרופוסופי 19/04/2020
פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה מתאריך 7.4.2020 07/04/2020
ישיבת וועדת איכות הסביבה מס' 2 02/04/2020
פרוטוקול ועדת הנצחה מתאריך 2.4.20 02/04/2020
מכרז פומבי מס' 4/20 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מתקני הצללה בנס-ציונה - החלטה 01/04/2020
מכרז פומבי מס' 3/20 לאספקת שירותי אבחון פסיכו-דידקטיים עבור עיריית נס-ציונה - החלטה 01/04/2020
מכרז פומבי מס' 6/20 לביצוע עבודות תחזוקה ובדיקות תקופתיות של מתקני ספורט וכושר בנס ציונה - החלטה 01/04/2020
מכרז פומבי מס' 56/19 לביצוע עבודות שיפוצים והתאמות בינוי ופיתוח בהיקפים קטנים במבני ציבור וחינוך בנס ציונה - החלטה 12/03/2020
ישיבת וועדת איכות הסביבה מס' 1 05/03/2020
פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה מתאריך 1.3.2020 01/03/2020
‏פרוטוקול ישיבת ‏וועדת‏ השלושה - הזמנה‏ להציע‏ הצעות ‏טיפול ‏בפסולת ‏למיחזור ‏משטח ‏השיפוט ‏של ‏עיריית ‏נס-ציונה - החלטה 25/02/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 02/2020 23.2.20 23/02/2020
טבלת הקצאות תוכנית 407-0407122 23/02/2020
פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 16 בפברואר 2020 16/02/2020
פרוטוקול ישיבת ועדה לקידום מעמד הילד מס' 01/2020 מתאריך 5/2/2020 05/02/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 01/2020 5.2.20 05/02/2020
מכרז‏ פומבי‏ מס'‏59/19 למתן ‏שירותי‏ תחזוקה‏ למערך‏ מצלמות ‏האבטחה,‏ מערכות‏ הבקרה ‏שלהן‏ וציודי‏ התקשורת מחברים‏ ביניהם ‏עבור‏ עיריית ‏נס-ציונה - החלטה 29/01/2020
פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה מתאריך 26.1.2020 26/01/2020
פרוטוקול ועדת כספים מיום 20 בינואר 2020 20/01/2020
פרוטוקול ישיבת ועדת בטיחות בדרכים 08/01/2020
פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה מתאריך 8.1.2020 08/01/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 11/2019 24.2.19 24/12/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 05/2019 מתאריך 24.12.19 24/12/2019
פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה מתאריך 24 בדצמבר 2019 24/12/2019
הסכם מתן רשות חברת דואר ישראל בע"מ 24/12/2019
מכרז‏ פומבי‏ מס'‏54/19 לטיפול‏ בפסולת ‏למיחזור ‏משטח ‏השיפוט ‏של ‏עיריית‏ נס ציונה - החלטה 18/12/2019
פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 52 מתאריך 17 בדצמבר 2019 17/12/2019
פרוטוקול ישיבת ועדה למיגור אלימות מס' 02/2019 מתאריך 11/12/2019 11/12/2019
מכרז ‏פומבי‏ מס'‏53/19 למתן‏ שירותי‏ ביטוח‏‏ - החלטה 28/11/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 10/2019 מיום 13.11.19 13/11/2019
פטור ממכרז ספק יחיד ומיזם משותף-עמותת מרכז שוורץ רייסמן לחינוך מדעי (ע"ר) מכון ויצמן - החלטה 13/11/2019
מכרז פומבי מס' 52/19 לביצוע שלב ג' בבית הספר קריית החינוך השש שנתי "פארק המדע" בנס ציונה - החלטה 13/11/2019
פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה מתאריך 10 בנובמבר 2019 10/11/2019
פרוטוקול ועדת התקשרויות הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז: ליסינג תפעולי לכלי רכב, מס' מכרז: לת/2019/2 06/11/2019
פרוטוקול ועדת כספים מיום 3-11-2019 03/11/2019
מכרז פומבי מס' 12/19 לאספקת שירותי גניזה עבור עיריית נס-ציונה החלטה 27/10/2019
ספק יחיד ומיזם משותף עם קרן גרינספון ישראל (חל"צ) להפעלת ספריית פיג'מות - החלטה 03/10/2019
פרוטוקול ישיבת ועדה לקידום מעמד הילד מס' 01/2019 מתאריך 2/10/19 02/10/2019
פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה מתאריך 24 לספטמבר 2019 24/09/2019
פרוטוקול ועדת כספים מיום 22 בספטמבר 2019 22/09/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 09/2019 15.09.20 15/09/2019
טבלת הקצאות תוכנית 407-0491196 15/09/2019
פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה מתאריך 11 בספטמבר 2019 11/09/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 08/2019 10.9.20 10/09/2019
פרוטוקול ועדת כספים מתאריך 10 בספטמבר 2019 בנושא הסכם פשרה מכון ביולוגי 10/09/2019
מכרז פומבי מס' 2/19 למתן שירותי סיסטם עבור עיריית נס ציונה - החלטה 04/09/2019
מכרז פומבי מס' 26/19 – למתן שירותי ייעוץ, ליווי, תיאום, פיקוח וניהול פרויקטים בתחום תשתיות ופיתוח, בינוי לרבות שיפוצים עבור עיריית נס ציונה – החלטה 04/09/2019
פרוטוקול ועדת כספים מיום 27 באוגוסט 2019 27/08/2019
פרוטוקול ישיבת ועדת בטיחות בדרכים 25/08/2019
פרוטוקול ישיבת ועדת בטיחות בדרכים 04/08/2019
מכרז פומבי מס' 48/19 להפעלת חוגים בצהרונים בגני הילדים בנס-ציונה - החלטה 01/08/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 07/2019 23.07.19 23/07/2019
מכרז פומבי מס' 47/19 לתחזוקה ותפעול של מתקני חוצות ("בילבורדים") ומתן הרשאה לפרסום על מתקנים אלו בעיר נס ציונה - החלטה 23/07/2019
מכרז פומבי מס' 49/19 להפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת (תל"ן) בגני הילדים בנס-ציונה – החלטה 23/07/2019
ישיבת וועדת איכות הסביבה מס' 03/2019 מתאריך 21 ביולי 2019 21/07/2019
פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה מתאריך 9 ביולי 2019 09/07/2019
פרוטוקול ועדת כספים מיום 7 ביולי 2019 07/07/2019
פרוטוקול ועדת התקשרויות הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז: ליסינג תפעולי לכלי רכב, מס' מכרז: לת/2018/2 24/06/2019
פרוטוקול ועדת התקשרויות: הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ותאום מכרז מס' אס/2018/28 – תכנון ובנית אולמות ספורט וקירויים למגרשי ספורט בקשה לקבלת הצעות מחיר לקירוי מגרש ספורט כולל הכנה לפאנלים סולאריים - ביה"ס בינתחומי הדר 24/06/2019
ישיבת ועדת מיגור אלימות ונגע סמים 01/2019 מיום 19.6.19 19/06/2019
ישיבת ועדת מיגור אלימות ונגע סמים 01/2019 מיום 19.6.19 19/06/2019
מכרז פומבי מס' 46/19 למתן שירותי איסוף ופינוי אשפה ופסולת משטח השיפוט של עיריית נס – ציונה 12/06/2019
מכרז פומבי מס' 46/19 למתן שירותי איסוף ופינוי אשפה ופסולת משטח השיפוט של עיריית נס – ציונה 12/06/2019
מכרז מסגרת פומבי דו-שלבי מס' 2/18 לשירותי תכנון וייעוץ בתחומים שונים עבור עיריית נס ציונה - החלטות. קבוצת שירות 10 : שירותי תכנון וייעוץ בתחום אדריכלות מבנה - קטגוריה א' 12/06/2019
מכרז מסגרת פומבי דו-שלבי מס' 2/18 לשירותי תכנון וייעוץ בתחומים שונים עבור עיריית נס ציונה - החלטות. קבוצת שירות 10 : שירותי תכנון וייעוץ בתחום אדריכלות מבנה - קטגוריה א' 12/06/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 04/2019 מיום 11.06.19 11/06/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 2019/06 11-6-2019 11/06/2019
פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה מתאריך 2 ביוני 2019 02/06/2019
פרוטוקול ועדת השלושה מיום 19.5.29 בנושא בחירת קבלנים למתקני משחק וכושר 29/05/2019
מכרז מס' 6/19 - להתקנת מעלית בפיר קיים בבית הספר "אליעזר בן-יהודה", נס-ציונה - החלטה 28/05/2019
פרוטוקול ישיבת ועדת בטיחות בדרכים 01/2019 מתאריך 27 במאי 2019 27/05/2019
פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 51 מתאריך 26 במאי 2019 26/05/2019
מכרז פומבי מס' 07/19 לביצוע עבודות אחזקה, שיקום והנחת תשתיות עירוניות עבור עיריית נס ציונה - החלטה 26/05/2019
פרוטוקול ועדת שיפוץ חזיתות בתים מספר 2/19 מתאריך 21.5.19 21/05/2019
מכרז מס' 13/19 -למתן שירותי ייעוץ וליווי בתחום ניהול סיכונים, ביטוח ואחריות לעיריית נס-ציונה - החלטה 20/05/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 2019/05 16-5-2019 16/05/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין 2019/03 16-5-2019 16/05/2019
פרוטוקול וועדת כספים מתאריך 5 במאי 2019 05/05/2019
מכרז פומבי לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בנס/130ב שלב א' בנס ציונה – החלטה 18/04/2019
ישיבת וועדת תחבורה ותנועה מס' 01/2019 מתאריך 14 באפריל 2019 14/04/2019
מכרז מסגרת פומבי דו-שלבי מס' 2/18 לשירותי תכנון וייעוץ בתחומים שונים (כבישים ומקרקעין) עבור עיריית נס ציונה - החלטות 14/04/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 2019/04 2-4-2019 02/04/2019
ישיבת וועדת חינוך מס' 01.2019 מתאריך 31.3.19 31/03/2019
מכרז מסגרת פומבי דו-שלבי מס' 2/18 לשירותי תכנון וייעוץ בתחומים שונים(ניקוז, אינסטלציה ואדריכלות) עבור עיריית נס ציונה - החלטות 31/03/2019
מכרז מסגרת פומבי דו-שלבי מס' 2/18 לשירותי תכנון וייעוץ בתחומים שונים עבור עיריית נס ציונה. קבוצת שירות 3: שירותי תכנון וייעוץ בתחום הניקוז - החלטה 31/03/2019
פרוטוקול ועדת התקשרויות: הנדון: שימוש במאגר היועצים של החברה למשק וכלכלה – מאגר אדריכלי נוף החלטה על התקשרות לשירותי ייעוץ – אדריכלות נוף- נס/130ב' 24/03/2019
ישיבת וועדת איכות הסביבה מס' 01/2019 מתאריך 19 במארס 2019 19/03/2019
פרוטוקול ועדת חזות בתים 07/03/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר 2019/03 מיום 4-3-2019 04/03/2019
ביטול חכירה גוש 3851 חלקה 43 04/03/2019
מכרז פומבי מס' 09/19 – לאספקת עובדי הוראה לבתי ספר בנס-ציונה - החלטה 28/02/2019
פרוטוקול הכנה לטקס יום הזיכרון 27/02/2019
פרוטוקול ועדת הנצחה מתאריך 27.02.19 27/02/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה לא מן המניין - מספר 2-19 מתאריך 12.2.2019 12/02/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין - מספר 2-19 מתאריך 12.2.2019 12/02/2019
פרוטוקול ועדה מיוחדת: הנדון: מכרז מס' מב/2018/18 - גידור שערים ומרכיבי ביטחון החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 28/01/2019
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מיום 15-1-2019 15/01/2019
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 15-1-2019 15/01/2019
ישיבת מליאה מס' 18/2 למועצה ה-13 מתאריך 11 בדצמבר 2018 11/12/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה חגיגית מס' 1 ,מתאריך 27 בנובמבר 2018 למועצת העיר ה - 13 של העיר נס-ציונה 27/11/2018
מכרז פומבי מס' 49/18 - לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול מערכות ההנדסה והממ"ג עבור עיריית נס-ציונה-פתיחה 20/09/2018
מכרז‏ פומבי‏ מס'‏24/18 - לאספקת ‏מערכת ‏ממוחשבת ‏לניהול ‏שכר,‏משאבי ‏אנוש,‏ נוכחות ‏ובקרת‏ מעסיקים ‏על‏ הפרשות ‏העובד ‏והמעביד ‏עבור ‏עיריית ‏נס-ציונה - החלטה 20/09/2018
מכרז ‏פומבי ‏מס' ‏52/18- להפעלת ‏חוגי ‏תנועה ‏במסגרת ‏תכנית ‏לימודים ‏נוספת(תל"ן)‏בגני‏ הילדים ‏בנס-ציונה-החלטה 20/09/2018
מכרז פומבי‏ מס'‏ 22/18 -למתן‏ שירותי‏י יעוץ‏ וייצוג‏ משפטי ‏בתחום‏ הנזיקין,‏ לעיריית‏ נס-ציונה ‏- החלטה 20/09/2018
מליאה מספר 18/8 ,מתאריך 05 בספטמבר 2018 05/09/2018
טבלת הקצאות תוכנית נס/129/15 05/09/2018
פרוטוקול ועדה מיוחדת: הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ותיאום מכרז מס' מי/2017/18 – אספקה והצבה של מבנה כיתה לפי מפרט רשות 03/09/2018
מכרז פומבי מס' 5/18 מש 4/2018 דו שלבי - לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בפארק המדע הצפוני נס/144 ,נס/145 ,בנס-ציונה - שלב ג' - פתיחת מעטפות "הצעת מחיר" 29/08/2018
מכרז פומבי מס' 52/18 - להפעלת חוגי תנועה במסגרת תכנית לימודים נוספת (תל"ן) בגני הילדים בנס-ציונה לשנת הלימודים תשע"ט - פתיחה 29/08/2018
מכרז פומבי מס' 5/18 מש 4/2018 דו שלבי - לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בפארק המדע הצפוני נס/144 ,נס/145 ,בנס-ציונה - החלטה שלב ד' - קביעת ציון משוקלל ובחירת ההצעות הזוכות 29/08/2018
מכרז פומבי מס' 46/18 - להפעלת חוגים במרכז מיכאל למצוינות מדעית בנס-ציונה-החלטה 29/08/2018
הודעה על כוונת התקשרות בפטור ממכרז ספק יחיד מס' ס.י. 1/18 - הודעה על כוונת התקשרות בפטור ממכרז ספק יחיד עם עמותת מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע (ע"ר) להפעלת תכנית "שביט" למצוינות מדעית - החלטה 29/08/2018
ישיבת מליאה מספר 18/7 ,מתאריך 22 באוגוסט 2018 22/08/2018
פרוטוקול ועדה מיוחדת: הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז מס' מכ/2017/34 - אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש 16/08/2018
הנדון: וועדה מיוחדת בנושא: מתן שירותי היסעים למוסדות חינוך ומוסדות שיקומיים מחוץ לנ"צ 31/07/2018
פרוטוקול ועדת התקשרויות: הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז מס' מב/2017/27 - גידור שערים ומרכיבי ביטחון 19/07/2018
מכרז 35/18 -למתן שירותי ייעוץ בתחום חדשנות וטכנולוגיה לאגף החינוך בנס-ציונה - החלטה 12/07/2018
מליאה מספר 18/6 ,מתאריך 04 ביולי 2018 04/07/2018
פרוטוקול ועדת התקשרויות: הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז מס' מח/2017/12 - אספקה, התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד היקפי 24/06/2018
פרוטוקול ועדת התקשרויות: הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז מס' שנ/2017/23 - לביצוע שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור 24/06/2018
פרוטוקול ועדת התקשרויות הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז מס' מש/2017/33 - אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות 24/06/2018
מכרז 29/18 - לביצוע ‏עבודות ‏ריצוף ובניה ‏במבנים ‏עירוניים ‏בעיר ‏נס-ציונה- החלטה 19/06/2018
מכרז 18/18-למתן שירותי פיקוח, ייעוץ ובקרה לעבודות גינון בעיר, נס-ציונה- החלטה 19/06/2018
מכרז פומבי מס' 28/18-לביצוע עבודות בניה של תקרות אקוסטיות ועבודות גבס, במבנים עירוניים ברחבי העיר נס-ציונה - החלטה 19/06/2018
מכרז 32/18 - לביצוע סקר שילוט בתחום שיפוט עיריית נס-ציונה- החלטה 19/06/2018
מכרז 13/18-לביצוע עבודות בינוי ופיתוח במבני ציבור וחינוך בנס-ציונה- החלטה 19/06/2018
פרוטוקול ועדה מיוחדת : הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז מס' תק/2018/12 - תכנית קיץ במוסדות חינוך 14/06/2018
פרוטוקול ועדת התקשרויות: הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז מס' אמ/2017/14-להתקשרות מסגרת לעבודות הקמה ואחזקה של מתקני חשמל עבודות חשמל מזדמנות תתי פרקים 147.8-005.8 14/06/2018
ישיבת מליאה מס' 18/5 מתאריך 13 ביוני 2018 13/06/2018
מכרז פומבי מס' 19/18 - למתן שירותים משפטיים בתחום מיסוי עירוני, תשלומי חובה ותביעות ייצוגיות לעיריית נס-ציונה-החלטה-שלב ד' - קביעת ההצעות הזוכות 11/06/2018
מכרז פומבי מס' 20/18 - למתן שירותים משפטיים בתחום התכנון והבניה לעיריית נס-ציונה - החלטה - שלב ד' קביעת ההצעות הזוכות 11/06/2018
מכרז 37/18-לביצוע הפעלות בקייטנות בגני הילדים בנס-ציונה - החלטה 09/06/2018
פרוטוקול ועדת התקשרויות :הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז מס' רה/2017/11 - אספקת ריהוט וציוד 05/06/2018
פרוטוקול וועדה מיוחדת: הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז מס' סכ/2017/29 - לסימון כבישים, הספקת והצבת שלטים ותמרורים 21/05/2018
פרוטוקול ועדה מיוחדת: הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול מכרז מס' מא/2017/10 - אספקה והתקנה של מערכות מיזוג מרכזיות ואספקת שירותי אחזקה למערכות מיזוג מרכזיות במוסדות חינוך ובמבני ציבור 21/05/2018
ישיבת מליאה מס' 18/4 ,מתאריך 16 במאי 2018 16/05/2018
ביטול חכירה גוש 3636 חלקה 233 16/05/2018
מכרז פומבי מס' 20/18 - למתן שירותים משפטיים בתחום התכנון והבניה לעיריית נס-ציונה - החלטה - שלב א' 2. 11/04/2018
ישיבת מליאה מס' 18/03 מתאריך 28 במרץ 2018 28/03/2018
ישיבת מליאה מס' 18/2 ,מתאריך 14 בפברואר 2018 14/02/2018
מכרז פומבי מס' 82/17 - למתן שירותי בקרת הוצאות החשמל והמים של עיריית נס-ציונה – החלטה 14/02/2018
מכרז פומבי מס' 80/17 - לניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס-ציונה – החלטה 14/02/2018
מכרז פומבי מס' 80/17 - לניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס-ציונה – החלטה 14/02/2018
אישור העברת זכות שכירות מוגנת בנכס עירוני 14/02/2018
הסכם מכר גוש 3846 חלקה 471 14/02/2018
מכרז פומבי מס' 76/17 - למכירת זכויות בקרקע המיועדת להקמת מבנה מגורים בבניה רוויה במתחם תכנית נס/121א', בנס-ציונה - החלטה 24/01/2018
ישיבת מליאה מס' 18/1 ,מתאריך 10 בינואר 2018 10/01/2018
ישיבת מליאה מס' 17/10 ,מתאריך 21 בדצמבר 2017 21/12/2017
ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 17/02 ,מתאריך 21 בדצמבר 2017 21/12/2017
פרוטוקול ועדת כספים מיום 6 בדצמבר 2017 06/12/2017
מכרז פומבי מס' 25/17-לאספקת שירותי הדרכה, תמיכה וייעוץ חשבונאי, מנהלי ופיננסי למוסדות חינוך - החלטה מס' 1 29/11/2017
ישיבת מליאה מס' 17/9 ,מתאריך 15 בנובמבר 2017 15/11/2017
מכרז 77/17 - הפעלת‏ מרפאת‏ שיניים‏ קהילתית‏- "מרפאת‏ השן"‏- החלטה 02/11/2017
ספק‏ יחיד - הודעה‏ על ‏כוונת ‏התקשרות ‏ממכרז-ספק‏ יחיד ‏עם ‏חברת‏ "אתוס ניהול‏ בע"מ",‏ למתן‏ שירותי ‏בניית ‏קבוצות ‏מנהיגות ‏יישובית - החלטה 18/10/2017
ספק יחיד- פטור ממכרז ספק יחיד עם קרן גרינספון ישראל לתכנית "ספריית הפיג'מות - החלטה 18/10/2017
מכרז 27/17-לתכנון‏ וביצוע ‏קירוי ‏למגרש‏ ספורט ‏בביה"ס ‏"בן ‏צבי",‏ בנס-ציונה ‏- החלטה 18/10/2017
ספק‏יחיד- הודעה‏ על ‏כוונת ‏התקשרות ‏בפטור ‏ממכרז‏ ספק‏ יחיד-מיזם‏ משותף‏ עם‏ עמותת ‏מרכז ‏שוורץ/רייסמן ‏לחינוך ‏מדעי ‏רחובות ‏במכון‏ ויצמן,‏להפעלת‏ תכנית‏ ללימודי‏ המדעים‏ (פיסיקה)-החלטה 18/10/2017
ישיבת מליאה חגיגית מס' 17/8 ,מתאריך 18 בספטמבר 2017 18/09/2017
ישיבת מליאה מס' 17/07 ,מתאריך 23 באוגוסט 2017 23/08/2017
מכרז 44/17 - אחזקה, ניהול, אספקה והתקנה של מערכות השקיה ובקרת השקיה, עבור עיריית נס-ציונה - החלטה 23/08/2017
מכרז 28/17 - למתן שירותי ניהול וגביית דוחות, אספקה, התקנה ותחזוקה של מדחנים ומצלמות נייחות וניידות, עבור עיריית נס-ציונה - החלטה 23/08/2017
מכרז 37/17 - לביצוע עבודות תחזוקת מערכות מיזוג אוויר בעיר נס-ציונה - החלטה 23/08/2017
מכרז פומבי מס' 61/17 - לביצוע שיפוץ וחיפוי חזיתות בבית הספר "בן-צבי", בנ"צ - פתיחה והחלטה 23/08/2017
ישיבת מליאה מס' 17/6 ,מתאריך 26 ביולי 2017 26/07/2017
הסכם רשות עמותת "נשי חירות בישראל" 26/07/2017
מכרז פומבי מס' 45/17 - לביצוע שיפוץ וחיפוי חזיתות בבית הספר "בן-צבי", בנס-ציונה - פתיחה והחלטה 28/06/2017
מכרז 34/17 - להפעלה, שימוש ותחזוקה של מגרש חניה בגוש 3850 ,חלק מחלקות 230 ו- 20 בנס-ציונה, בימים ובשעות הקבועים במכרז - החלטה 28/06/2017
מכרז 24/17 - למתן שירותי מדידת קרקעות, מבנים ודירות ובחינת השימוש בהם-החלטה 28/06/2017
מכרז פומבי דו שלבי מס' 1/17 מש 5/17 - לביצוע המשך סלילת "שדרות העמק" ל"דרך רבין", בנס-ציונה - פתיחת מעטפה ראשונה 28/06/2017
ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 17/01 מתאריך 25 ביוני 2017 25/06/2017
ישיבת מליאה מס' 17/05 ,מתאריך 24 במאי 2017 24/05/2017
מכרז 5/17 - למתן שירותי ממונה על הבטיחות כהגדרתו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד-1954 ותקנותיו לעיריית נס-ציונה-החלטה 24/05/2017
מכרז 10/17 - לאספקת חומרי יצירה וציוד לגני ילדים בנס-ציונה- החלטה 24/05/2017
מכרז 17/20 - לביצוע עבודות בנייה של תקרות אקוסטיות ועבודות גבס במבנים עירוניים ברחבי העיר נס-ציונה- החלטה 24/05/2017
מכרז 20/17 - לביצוע עבודות בנייה של תקרות אקוסטיות ועבודות גבס במבנים עירוניים ברחבי העיר נס-ציונה- החלטה 24/05/2017
מכרז 10/17 - לאספקת חומרי יצירה וציוד לגני ילדים בנס-ציונה- החלטה 24/05/2017
מכרז 5/17 - למתן שירותי ממונה על הבטיחות כהגדרתו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד-1954 ותקנותיו לעיריית נס-ציונה-החלטה 24/05/2017
מכרז 31/17 מש 4/17 - לביצוע עבודות פיתוח בנס/128 שלב א' בנס-ציונה- החלטה 24/05/2017
הצ/4/17 - התקשרות למתן שירותי אספקה, התקנה, הפעלה ואחזקת מדחני חניה ומתקנים לגביית דמי חניה בחניונים עירוניים תחומים-החלטה 03/05/2017
מכרז פומבי מס' 17/31 מש 17/4 - לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בנס/128 שלב א', בנס-ציונה - פתיחה 03/05/2017
ישיבת מליאה חגיגית מס' 17/4 ,מתאריך 05 באפריל 2017 05/04/2017
מכרז פומבי מס' 20/17 - לביצוע עבודות בניה של תקרות אקוסטיות ועבודות גבס במבנים עירוניים ברחבי העיר נס-ציונה-פתיחה 05/04/2017
מכרז פומבי מס' 10/17 - לאספקת חומרי יצירה וציוד לגני ילדים בנס-ציונה-פתיחה 05/04/2017
מכרז פומבי מס' 20/17 - לביצוע עבודות בניה של תקרות אקוסטיות ועבודות גבס במבנים עירוניים ברחבי העיר נס-ציונה-פתיחה 05/04/2017
הצעות לתפקיד - רכז/ת אינטייק במרכז לגישור ולהידברות בקהילה, נס-ציונה - פתיחה 02/04/2017
מכרז פומבי מס' 5/17 - למתן שירותי ממונה על הבטיחות כהגדרתו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד-1954 ותקנותיו לעיריית נס-ציונה-פתיחה 29/03/2017
מכרז פומבי מס' 15/17 - לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול שירותי הרווחה, עבור עיריית נס-ציונה - פתיחה 29/03/2017
מכרז פומבי מס' 15/17 - לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול שירותי הרווחה, עבור עיריית נס-ציונה - פתיחה 29/03/2017
ישיבת מליאה מס' 17/03 ,מתאריך 08 במרס 2017 08/03/2017
ישיבת מליאה מס' 17/02 ,מתאריך 22 בפברואר 2017 22/02/2017
ישיבת מליאה מס' 17/01 ,מתאריך 18 בינואר 2017 18/01/2017
הסכם מכר ב.ק רוטשילד במושבה 18/01/2017
ישיבת הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה מיום 4 בינואר 2017 04/01/2017
ישיבת מליאה מס' 16/10 ,מתאריך, 20 בדצמבר 2016 20/12/2016
ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 16/02 ,מתאריך, 20 בדצמבר 2016 20/12/2016
הסכמי פיתוח ורשות עמותת "נצר הקודש" 20/12/2016
ישיבת מליאה מס' 16/09 ,מתאריך 26 באוקטובר 2016 26/10/2016
ישיבת מליאה חגיגית מס' 16/08 ,26 בספטמבר 2016 26/09/2016
ישיבת מליאה מס' 16/07 ,מתאריך 07 בספטמבר 2016 07/09/2016
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה 07/09/2016
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה 07/09/2016
ישיבת מליאה מס' 16/06 ,מתאריך 24 ביולי 2016 27/07/2016
ישיבת מליאה מס' 16/05 ,מתאריך 01 ביוני 2016 01/06/2016
ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 16/1 ,מתאריך 01 ביוני 2016 01/06/2016
ישיבת מליאה מס' 16/04 ,מתאריך 29 במאי 2016 29/05/2016
ישיבת מליאה מס' 16/03 ,מתאריך 20 באפריל 2016 20/04/2016
ישיבת מליאה מס' 16/02 ,מתאריך 09 במרץ 2016 09/03/2016
ישיבת מליאה מס' 16/01 ,מתאריך 13 בינואר 2016 13/01/2016
ישיבת מליאה מס' 15/11 ,מתאריך 09 בדצמבר 2015 09/12/2015
ישיבת מליאה מס' 15/10 ,מתאריך 04 בנובמבר 2015 04/11/2015
ישיבת מליאה מס' 15/5 ,מתאריך 14 באוקטובר 2015 14/10/2015
ישיבת מליאה מס' 15/08 ,מתאריך 09 בספטמבר 2015 09/09/2015
ישיבת מליאה מס' 15/07 ,מתאריך, 29 ביולי 2015 29/07/2015
ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 01/15 מתאריך 18 ביוני 2015 18/06/2015
ישיבת מליאה מס' 06/15 מתאריך 18 ביוני 2015 18/06/2015
ישיבת מליאה מס' 15/05 ,מתאריך 03 ביוני 2015 03/06/2015
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 4/15 מתאריך 13.5.2015 13/05/2015
פרוטוקול ישיבת מליאה חגיגית מס' 2/15 מתאריך 1.4.2015 01/04/2015
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה 01/04/2015
ישיבת מליאה מס' 15/02 ,מתאריך 8 במארס 2015 08/03/2015
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה 08/03/2015
ישיבת מליאה מס' 01/15 מתאריך 21 בינואר 2015 21/01/2015
ישיבת מליאה מס' 09/14 מתאריך 10 בדצמבר 2014 10/12/2014
ישיבת מליאה מס' 08/14 מתאריך 29 באוקטובר 2014 29/10/2014
ישיבת מליאה חגיגית מס' 07/14 ,מתאריך 23 בספטמבר 2014 23/09/2014
ישיבת מליאה מס' 06/14 מתאריך 20 באוגוסט 2014 20/08/2014
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה 20/08/2014
ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 02/14 מתאריך 16 ביוני 2014 16/06/2014
ישיבת מליאה מס' 05/14 מתאריך 16 ביוני 2014 16/06/2014
ישיבת מליאה מס' 04/14 מתאריך 2 ביוני 2014 02/06/2014
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה 02/06/2014
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה 02/06/2014
ישיבת מליאה חגיגית מס 03/14 מתאריך 8 באפריל 2014 08/04/2014
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה 08/04/2014
ישיבת מליאה מס 02/14 מתאריך 19 במארס 2014 19/03/2014
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה 19/03/2014
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה 19/03/2014
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה 19/03/2014
ישיבת מליאה מס 01/14 מתאריך 2 בינואר 2014 22/01/2014
ישיבת מליאה מס 02/13 ב' מתאריך 27 בנובמבר 2013 27/11/2013
ישיבת מליאה חגיגית מס' 1 של מועצת העיר ה-12 נס ציונה מתאריך 18 בנובמבר 2013 18/11/2013
ישיבת מליאה מס 08/13 מתאריך 2 בספטמבר 2013 02/09/2013
ישיבת מליאה מס 07/13 מתאריך 24 ביולי 2013 24/07/2013
ישיבת מליאה מס 06/13 מתאריך 24 ביולי 2013 24/07/2013
ישיבת מליאה מס 05/13 מתאריך 12 ביוני 2013 12/06/2013
קובץ מוקלט של ישיבת מליאה מס 04/13 מתאריך 8 במאי 2013 (הועבר לפרוטקול של ישיבת מליאה מס 04/13 מתאריך 8 במאי 2013 09/05/2013
ישיבת מליאה מס 04/13 מתאריך 8 במאי 2013 08/05/2013
ישיבת מליאה חגיגית מס 03/13 מתאריך 21 במארס 2013 21/03/2013
ישיבת מליאה מס 02/13 מתאריך 13 בפברואר 2013 13/02/2013
ישיבת מליאה מס 01/13 מתאריך 16 בינואר 2013 16/01/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 12/12/2012
ישיבת מליאה מס 09/12 מתאריך 14 בנובמבר 2012 14/11/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 31/10/2012
ישיבת מליאה מס 07/12 מתאריך 5 בספטמבר 2012 05/09/2012
ישיבת מליאה מס 06/12 מתאריך 18 ביולי 2012 18/07/2012
ישיבת מליאה מס 05/12 מתאריך 30 במאי 2012 30/05/2012
ישיבת מליאה מס 04/12 מתאריך 16 במאי 2012 16/05/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 04/04/2012
ישיבת מליאה מס 02/12 מתאריך 29 בפברואר 2012 29/02/2012
ישיבת מליאה מס 01/12 מתאריך 11 בינואר 2012 11/01/2012
ישיבת מליאה מס 01/12 מתאריך 11 בינואר 2012 11/01/2012
ישיבת מליאה מס' 08/2011 מתאריך 28.12.11 28/12/2011
ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 01/11 מתאריך 28 בנובמבר 2011 28/11/2011
ישיבת מליאה מס 07/11 מתאריך 26 באוקטובר 2011 26/10/2011
ישיבת מליאה חגיגית ערב ראש השנה תשע"ב מס' 06/11 ,מתאריך 21 בספטמבר 2011 ב"נחלת ראובן" 21/09/2011
ישיבת מליאה מס 04/11 מתאריך 20 ביולי 2011 20/07/2011
ישיבת מליאה מס 03/11 מתאריך 9 ביוני 2011 09/06/2011
ישיבת מליאה מס 01/11 מתאריך 9 במארס 2011 09/03/2011
תקנון לבחירת יקיר העיר 30/11/-0001
פרוטוקול מליאה 30/11/-0001