ורד צברי מזרחי
מנהלת הרשות לביטחון קהילתי
08-9383725

הרשות לביטחון קהילתי החלה לפעול בנס ציונה משנת 2010 כתכנית "עיר ללא אלימות". 

בשנת 2017 הוחלט על איחוד של שלושת תוכניות המניעה המרכזיות :"עיר ללא אלימות " "מצילה" ו"הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול" לידי הקמת רשות אחת - רשות אחת- הרשות לביטחון קהילתי.
התוכנית הינה מערכתית, רב-תחומית ורב-מימדית, אשר שמה לה למטרה להתמודד עם כל סוגי האלימות וההתנהגויות האנטי חברתיות הקיימות בעיר. התוכנית מתייחסת לחמישה תחומי התערבות: חינוך, אכיפה, פנאי, רווחה וקהילה במסגרתו מטופלות סוגיות שאינן משתייכות באופן מובהק לאחד התחומים, וכן תופעות ייחודיות לעיר. 

תחום החינוך

•    מדריכי מוגנות – מדריכים בלתי פורמליים הנמצאים בבתי הספר מתגברים נוכחות של מבוגר משמעותי ומסייעים במניעת מצבי סיכון ונשירה סמויה.
•     קבוצות חברתיות - מעברים - ליווי והכנה חברתית למסיימי ו' לקראת המעבר לחטיבת הביניים הקבוצות מופעלות ע"י מדריכי המוגנות בשיתוף החטיבה הקולטת.
•    תוכנית מניעה  משטרה חינוך וקהילה- תוכנית  שנבנית עם משטרת ישראל אגף ההסברה והמניעה אגף החינוך ובתי הספר. לכל בית ספר נבנתה תוכנית בהתאם לייחודיות ומגמת בית הספר (יום ערכים בספורט, יום מניעה באמצעות מוסיקה, יום משפט מבויים וכו'...)
•    "עולים כיתה"- הכנה רגשית קוגניטיבית וחברתית למעבר מוצלח לכיתה א' בשיתוף  הרשות לביטחון קהילתי אגף החינוך, מתל, גני ילדים, והשרות הפסיכולוגי.

תחום האכיפה

•    מבצע ל"ג בעומר – מבצע עירוני ראשון  המשלב את מדריכי הנוער, מדריכי המוגנות, סיירת הורים ושיטור בהגברת נוכחות משולבת בליל ל"ג בעומר  למניעת מצבי סיכון צפויים.
•    הכשרות לסיירת הורים-  בכל שנה נעשית הכשרה בנושאים שונים במטרה לחזק את תפקיד המתנדב ולהעשיר את הכלים במפגשו את מול בני הנוער. בין הנושאים:  גישור, התמודדות עם אובדנות ועוד...
•    הכשרות מקצועיות לצוות השיטור- בכל שנה נעשית  הכשרה מקיפה לכלל השוטרים העירוניים והפקחים , בין הנושאים:  "עימות ללא אלימות" והתמודדות עם פוסט טראומה במסגרת העבודה.
•    וועדות אכיפה - נושאים לדיון בתחומים שונים מתחום הביטחון והמוגנות בכל שנה 5 וועדות בנוכחות מפקד התחנה, קב"ט ומנהלי מחלקות. 


תחום נוער וקהילה

•    הפעלת חדר כושר לבני נוער –חדר כושר ממוקם מזרח העיר, מטרתו לאפשר לבני נוער, ליהנות מחדר כושר מקצועי במחיר סמלי ,פעילות חברתית ואורח חיים בריא. חדר הכושר מפעיל 60 בני נוער בשנה. 
•    קורס פעילים בקהילה ושילוב בסיירת הורים- בליווי עובדת הקהילה ובשותפות מרכז הגישור העירוני – הגף לשירותים חברתיים.
•    הקמת מרכז למידה במתנ"ס יד אליעזר- בשותפות מחלקת נוער ומדור להתנדבות האגף לשירותים חברתיים.
•    קורס שגרירי גישור בקהילה  בשיתוף מרכז הגישור העירוני.

•    הקמת משחקייה הורים ילדים במתנ"ס יד אליעזר בשיתוף הרשות לביטחון קהילתי ואגף הרווחה.
•    "סיפור על הדרך"- הכשרת  פעילים לספר את סיפור העלייה  האישי שלהם

תחום הרווחה

•    עו"ס משטרה – תפקידה לחזק את הממשק בין הרווחה למשטרה, להציע טיפול נגיש וזמין לנשים ולגברים ולוודא כי כל הדיווחים על אירועי אלימות במשפחה שהתקבלו במשטרה יטופלו. זאת בהתאם לנוהל עבודה עם המשטרה בטיפול מקיף ומסודר בתחום האלימות במשפחה בדגש על המניעה . 
•    משחקיה- פרויקט משותף עם אגף הרווחה לחיזוק הקשר בין הורה –ילד באמצעות משחק. מתקיים ביד אליעזר.
•    קורס גישור לבני הקהילה האתיופית– שיתוף פעולה עם מרכז הגישור העירוני בליווי עובדת הקהילה של עיר ללא אלימות. 
•    תוכנית עירונית לציון המאבק באלימות כלפי נשים- צוות עירוני המורכב מנציגי רווחה , חינוך, ויצו, נוער ועיר ללא אלימות הבונה תוכנית עירונית המופנית לקהלי יעד שונים : אנשי מקצוע , בני נוער וקהל רחב.