• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מכרזים

לתשומת לבכם למכרזי כח אדם ודרושים לחצו כאן >>

 

מספר מכרז

תיאור (לפתיחת הקובץ יש ללחוץ על תיאור המכרז)

תאריך פרסום

תאריך סיור קבלנים  

מועד אחרון להגשה  

הערות

דו שלבי מס' 1/17 מש – 5/2017

לביצוע המשך סלילת "שדרות העמק" ל"דרך רבין" בנס ציונה הזמנה להציע הצעות

 

חוברת המכרז

 

מפרט וכתב כמויות

 

תכניות

 

תנועה:

 תיאום מערכות

 

קונסטרוקציה - קיר תמך

 

אדריכלות נוף:

 מים:

ביוב וניקוז:

חשמל:

 25.5.17  29.5.17 בשעה 12:00 היציאה ממשרדי מנהל אגף בינוי ופיתוח. השתתפות המציע בסיור היא חובה.  21.6.17 בשעה 11:00 לחצו כאן לתשלום עבור מסמכי המכרז באופן מקוון

26/17

למתן שירותי מיפוי, פוטוגרמטריה, אורתופוטו וקליטת מדידות ממוחשבות עבור עיריית נס ציונה

 

תשובות לשאלות הבהרה

 

 

24.4.17

 

28.5.17 בשעה 11:00

לחצו כאן לתשלום עבור מסמכי המכרז באופן מקוון

 

לרשימת המכרזים המרוכזת - לחצו כאן >>

עבור לתוכן העמוד