• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מכרזים

לתשומת לבכם למכרזי כח אדם ודרושים לחצו כאן >>

 

מספר מכרז

תיאור (לפתיחת הקובץ יש ללחוץ על תיאור המכרז)

תאריך פרסום

תאריך סיור קבלנים  

מועד אחרון להגשה  

הערות

 44/17

לאחזקה, ניהול, תפעול, אספקה והתקנה של מערכות השקיה ובקרת השקיה עבור עיריית נס ציונה

 

תשובות לשאלות הבהרה

 

 

 15.6.17   5.7.17 בשעה 11:00 לחצו כאן לתשלום עבור מסמכי המכרז באופן מקוון
 45/17

מכרז פומבי מס' 45/17 לביצוע שיפוץ וחיפוי חזיתות בביה"ס "בן צבי" בנס ציונה - שער

 

תשובות לשאלות הבהרה

 

פרוטוקול סיור קבלנים מיום 12.6.17

 

אם אתם נדרשים להתאמות נגישות לקובץ פנו לגב' עירית אזרק בטלפון: 08-9383806

 

חוברת המכרז

 

מפרט טכני

 

כתב כמויות

 

חזיתות וחתכים

 

רשימת מסגרות

 

חזיתות

 

תכניות

 

מסמכי המכרז הנמצאים באתר הינם לעיון. את מסמכי המכרז ניתן לקבל באגף בינוי ופיתוח בעירייה אצל מנהלת מדור מכרזים.
ההצעה תוגש רק על גבי מסמכי המכרז שנרכשו ונמסרו מאת העירייה.

 8.6.17  12.6.17 בשעה 11:00 יציאה ממשרד מנהל אגף בינוי ופיתוח המועד האחרון להגשת ההצעות הוארך –
ניתן להגיש הצעות עד ליום 28.6.17 בשעה 11:00.
 לחצו כאן לתשלום עבור מסמכי המכרז באופן מקוון

26/17

למתן שירותי מיפוי, פוטוגרמטריה, אורתופוטו וקליטת מדידות ממוחשבות עבור עיריית נס ציונה

 

תשובות לשאלות הבהרה

 

 

24.4.17

 

28.5.17 בשעה 11:00

לחצו כאן לתשלום עבור מסמכי המכרז באופן מקוון

 

לרשימת המכרזים המרוכזת - לחצו כאן >>

עבור לתוכן העמוד