• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מכרזים

למכרזי כח אדם ודרושים לחצו כאן

 

להתקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה - לחצו כאן >>

 

טבלת מכרזים (ספקים)

מספר מכרז

תיאור (לפתיחת הקובץ יש ללחוץ על תיאור המכרז)

תאריך פרסום

תאריך סיור קבלנים  

מועד אחרון להגשה  

הערות

 52/18

להפעלת חוגי תנועה במסגרת תכנית לימודים נוספת (תל"ן) בגני ילדים בנס ציונה

 

 26.7.18   22.8.18 בשעה 11:00 >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.
 49/18

לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול מערכות ההנדסה והממ"ג עבור עיריית נס ציונה

 

 17.7.18   22.8.18 בשעה 11:00  >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.
  הודעה על כוונת התקשרות בפטור ממכרז - ספק יחיד - מכון דוידסון  12.7.18      
 39/18

להפעלת צהרון במסגרת תכנית "ניצנים" בבתי הספר בנס ציונה

 

תשובות לשאלות הבהרה

 

 

נספחי ביטוח שנבדקו במסגרת ההבהרות למכרז:

 

המשכיל

 

אתגרים

 

חיבורים

 

 24.6.18   11.7.18 בשעה 11:00 >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.
 46/18 להפעלת חוגים במרכז מיכאל למצוינות מדעית בנס ציונה  17.6.18   11.7.18 בשעה 11:00  >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.
 14/18

לאחזקת גנים ושטחים פתוחים מגוננים בנס ציונה

 

פרוטוקול סיור קבלנים מתאריך 10.6.18

 

תשובות לשאלות הבהרה

 

 5.6.18

10.6.18 בשעה 11:00

יציאה מבנין העירייה, אולם ישיבות העירייה, רח' הבנים 9, נס ציונה. השתתפות המציע בסיור הקבלנים הינה חובה.

27.6.18 בשעה 11:00  >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.
 24/18

נוסח מעודכן ומחייב לאחר שאלות הבהרה:

 

לאספקת מערכות ממוחשבות לניהול מערכות שכר, משאבי אנוש ונוכחות עבור עיריית נס ציונה.

 

    תאריך הגשה מעודכן: 26.6.18 בשעה 11:00  >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז
 19/18 למתן שירותים משפטיים בתחום מיסוי עירוני, תשלומי חובה ותביעות ייצוגיות לעיריית נס ציונה       הודעה על פתיחת תיבת מכרזים –פתיחת ההצעה הכספית – שלב ג' 
 20/18 למתן שירותים משפטיים בתחום התכנון והבניה לעיריית נס-ציונה        

הודעה על פתיחת תיבת מכרזים –פתיחת ההצעה הכספית – שלב ג'

 

 

 

 

לרשימת המכרזים המרוכזת - לחצו כאן >>

עבור לתוכן העמוד