• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מכרזים

למכרזי כח אדם ודרושים לחצו כאן

 

להתקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה - לחצו כאן >>

 

טבלת מכרזים (ספקים)

מספר מכרז

תיאור (לפתיחת הקובץ יש ללחוץ על תיאור המכרז)

תאריך פרסום

תאריך סיור קבלנים  

מועד אחרון להגשה  

הערות

 50/18 לביצוע פעילויות חינוכיות בנושא סביבה במערכת החינוך ובקהילה בנס ציונה  5.12.18   26.12.18 בשעה 11:00  >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.
 62/18 לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול מערכות פיננסיות, רכש ולוגיסטיקה, מערכות חינוך עירוניות ומערכות נלוות עבור עיריית נס ציונה  22.11.18   26.12.18 בשעה 11:00 >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.
 55/18

לביטוח כלי רכב של עיריית נס ציונה לתקופה: 1.2.2019 – 31.1.2020

 

הודעה בדבר הארכת המועד הסופי להגשת הצעות, תשובות לשאלות הבהרה ונוסח מתוקן של טבלת הרכבים

 

רשימת רכבים סופית למכרז

 

ניסיון תביעות רכב רכוש

 

 12.11.18  

שימו לב - המועד האחרון להגשה הוארך עד לתאריך 19.12.18

בשעה 11:00

  >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.
 57/18

נוסח מעודכן לאחר שאלות הבהרה:

למתן שירותי איסוף, פינוי, קליטה, הפרדת פסולת וגזם, וריסוק גזם

 

תשובות לשאלות הבהרה

 

 

5.11.18 ביום 13.11.18 בשעה 10:00 יערך מפגש קבלנים.
המפגש יהיה בחדר הישיבות בקומת קרקע (אגף הרווחה), רחוב הבנים 9 , נס ציונה.
השתתפות המציע בסיור הקבלנים הינה חובה.

המועד האחרון להגשה הוארך עד ל:

19.12.18 בשעה 11:00

 >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.

פומבי דו שלבי מס' 2/18

מכרז מסגרת פומבי דו שלבי לשירותי תכנון וייעוץ בתחומים שונים עבור עיריית נס ציונה

 

ההצעה תוגש רק על גבי מסמכי המכרז שנרכשו ונמסרו מאת העירייה.

 

הודעה על דחיית מועד פתיחת תיבת המכרזים

 

הודעת הבהרה מס' 1 - מועדי הגשת הצעות במכרז

 

מענה לשאלות הבהרה – תשובות הבהרה מס'2

 

תשובות הבהרה מס' 3

 

תשובות הבהרה מס' 4

 

 17.9.18   מועדים אחרונים להגשת שאלות הבהרה ולהגשת הצעות - בהתאם לקבוצות השירותים כאמור במסמכי המכרז בעמודים 2-3.   >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.
 49/18

 

לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול מערכות ההנדסה והממ"ג עבור עיריית נס ציונה - נוסח מתוקן

 

תשובות לשאלות הבהרה

 

 28.8.18  

20.9.18 בשעה 11:00

 >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.

 

 

 

 

לרשימת המכרזים המרוכזת - לחצו כאן >>

עבור לתוכן העמוד