• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מכרזים

למכרזי כח אדם ודרושים לחצו כאן

 

להתקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה - לחצו כאן >>

 

טבלת מכרזים (ספקים)

מספר מכרז

תיאור (לפתיחת הקובץ יש ללחוץ על תיאור המכרז)

תאריך פרסום

תאריך סיור קבלנים  

מועד אחרון להגשה  

הערות

 2/19 למתן שירותי סיסטם עבור עיריית נס ציונה  04.04.19   20.5.19 בשעה 11:45  >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.
 12/19 לאספקת שירותי גניזה עבור עיריית נס ציונה  04.04.19   20.5.19 בשעה 11:45  >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.
 13/19

מכרז פומבי מס' 13/19 למתן שירותי ייעוץ וליווי בתחום ניהול סיכונים, ביטוח ואחריות לעיריית נס ציונה

 

מענה לשאלות הבהרה

 

 28.3.19   14.4.19 בשעה 13:00  >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.
 6/19

מכרז פומבי מס' 6/19 להתקנת מעלית בפיר קיים בביה"ס "אליעזר בן יהודה" בנס ציונה

 

מפרט

 

כתב כמויות

 

תוכנית

 

סקיצה

 

ההצעה תוגש רק על גבי מסמכי המכרז שנרכשו ונמסרו מאת העירייה.

 

פרוטוקול סיור קבלנים

 

פרוטוקול מפגש מציעים

 

 14.3.19

מפגש מציעים יתקיים בתאריך 18.3.19 בשעה 11:30 בחדר הישיבות בבניין העירייה, קומת קרקע, רחוב הבנים 9 , נס ציונה.

 

מועד מפגש מציעים מס' 2 (רשות) יתקיים ביום: 20.3.19 שעה 12:00 בחדר הישיבות בבניין העירייה, קומת קרקע, רחוב הבנים 9 , נס ציונה.

8.4.19 בשעה 13:15  >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.
1/19 מש – 01/2019

לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בנס/ 130 ב שלב א' בנס ציונה

 
1. ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז במשרדי אגף בינוי ופיתוח, בבניין העירייה ברחוב הבנים 9 נס ציונה, בימים א'-ה' בשעות העבודה, אצל מנהלת מדור מכרזים טל': 08-9383806.

2. מועד סיור קבלנים [סיור חובה] 28.2.19 שעה 10:00
מקום ההתכנסות והיציאה לסיור הקבלנים מחדר הישיבות בבניין העירייה קומה 1 , רחוב הבנים 9, נס ציונה.

3. ההצעה תוגש רק על גבי מסמכי המכרז שנרכשו ונמסרו מאת העירייה.

 

פרוטוקול סיור קבלנים שהתקיים ב- 28.2.19

 

 

מענה לשאלות הבהרה  

 

 

 24.2.19 סיור קבלנים יתקיים בתאריך 28.2.19 בשעה 10:00. ההשתתפות בסיור קבלנים הינה חובה. 31.3.19 בשעה11:00  >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.

 7/19

מכרז/חוזה מס' 7/19  לביצוע עבודות אחזקה, שיקום והנחת תשתיות עירוניות

 

ההצעה תוגש רק על גבי מסמכי המכרז שנרכשו ונמסרו מאת העירייה.

 

פרוטוקול מפגש מציעים שהתקיים ביום 24.1.19

 

תשובות לשאלות ובקשות הבהרה

 

 

 17.01.19 מפגש מציעים יתקיים ביום 24.1.19 בשעה 12:00  בחדר הישיבות, קומה 1 , רחוב הבנים 9 , נס ציונה עד ליום 13.2.19 בשעה 11:00 >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.
 10/19

נוסח מתוקן לאחר שאלות הבהרה - מכרז למתן שירותים משפטיים בתחום דיני עבודה, מכרזים והתקשרויות, התחדשות עירונית לעיריית נס ציונה

 

 

תשובות לשאלות הבהרה

 

 13.1.19  

המועד האחרון להגשת הצעות הוארך עד ליום 10.2.19 בשעה 11:00.

ישיבת פתיחת תיבת המכרזים (מעטפה ראשונה) תתקיים ביום 10.2.19 בשעה 12:00.

>> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.

פומבי דו שלבי מס' 2/18

מכרז מסגרת פומבי דו שלבי לשירותי תכנון וייעוץ בתחומים שונים עבור עיריית נס ציונה

 

ההצעה תוגש רק על גבי מסמכי המכרז שנרכשו ונמסרו מאת העירייה.

 

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות

 

הודעה על דחיית מועד פתיחת תיבת המכרזים

 

הודעת הבהרה מס' 1 - מועדי הגשת הצעות במכרז

 

מענה לשאלות הבהרה – תשובות הבהרה מס'2

 

תשובות הבהרה מס' 3

 

תשובות הבהרה מס' 4

 

 17.9.18   המועד האחרון להגשת ההצעות לכל קבוצות השירותים במכרז הינו: עד ליום 2.1.19 בשעה 11:00  >> לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז.

 

 

 

 

לרשימת המכרזים המרוכזת - לחצו כאן >>

עבור לתוכן העמוד