תאריכי מליאות מן המניין בשנת 2023. הישיבות יתקיימו בימי שלישי בשעה 18:00

מליאה מספר 01/23 תתקיים בתאריך 24.01

מליאה מספר 02/23 תתקיים בתאריך 21.02

מליאה מספר 03/23 תתקיים בתאריך 21.03

מליאה מספר 04/23 תתקיים בתאריך 28.03

מליאה מספר 05/23 תתקיים בתאריך 02.05

מליאה מספר 06/23 תתקיים בתאריך 20.06

מליאה מספר 07/23 תתקיים בתאריך 20.07

מליאה מספר 08/23 תתקיים בתאריך 29.08

מליאה מספר 09/23 תתקיים בתאריך 12.09

מליאה מספר 10/23 תתקיים בתאריך 24.10

מליאה מספר 11/23 תתקיים בתאריך 21.11

מליאה מספר 12/23 תתקיים בתאריך 26.12