מועדי ישיבות מתוכננים:

21/12/21  מליאה מן המניין בשעה 18:00, מליאה לא מן המניין בשעה 19:00

1/2/22  מן המניין בשעה 18:00

23/2/22  מן המניין בשעה 18:00

15/3/22  מן המניין בשעה 18:00

12/4/22  מן המניין בשעה 18:00

17/5/22  מן המניין בשעה 18:00

14/6/22  מן המניין בשעה 18:00

12/7/22  מן המניין בשעה 18:00

13/9/22  מן המניין בשעה 18:00

15/11/22  מן המניין בשעה 18:00

13/12/22  מן המניין בשעה 18:00, מליאה לא מן המניין תערך ביום 28/12/22 בשעה 18:00

ישיבות המליאה מתקיימות בבית יד לבנים, רח' הבנים 9 נס ציונה