להגשת מכרז כח אדם לעיריית נס ציונה, יש למלא את השאלון המקוון שמופיע בתוך עמוד המכרז.

  • בקשה שתשלח לאגף משאבי אנוש לאחר המועד הקבוע במכרז, לא תובא בחשבון.
  • רק פניות מתאימות תענינה.
  • ככל שלא יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, יראו את המועמד/ת כמי שלא עמד/ה בתנאי הסף.
  • המכרזים/מודעות הדרושים פונים לגברים ולנשים כאחד ומנוסחים בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד.

לפניה למודעת משרה פנויה של החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה, יש לשלוח:

  1. שאלון למועמד/ת - רק למשרות של החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה
  2. וכל הנדרש לפי המתפרסם במכרז/מודעה עצמם.
  3. את המסמכים יש לשלוח לפי המפורסם במכרז/מודעה עצמם.

 

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מ"מ רכז/ת משאבי אנוש עירייה חיצוני 11/05/2022 16/05/2022 12:00
סגן/ית מנהל מחלקת תפעול טכני עירייה חיצוני 02/05/2022 16/05/2022 12:00
הארכה- מכרז חיצוני מספר 32/22 לתפקיד: פקח/ית שיטור משולב עירייה חיצוני 13/04/2022 16/05/2022 12:00
הארכה- מכרז חיצוני מספר 28/22 לתפקיד פקח חניה וחוקי עזר עירייה חיצוני 07/04/2022 16/05/2022 12.00
מכרז לתפקיד מנהל/ת מוקד עירוני החברה הכלכלית פומבי 29/03/2022 25/04/2022 12:00
דרושים סייעים/ות למערך החינוך עירייה משרה ללא צורך במכרז 07/02/2022 31/03/2022 12.00
דרוש/ה איש/אשת אחזקה לצוות אחזקת מוסדות חינוך בניהול החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה החברה הכלכלית 26/10/2021 07/11/2021 14:00
דרושים/ות סייעים/ות צמודים/ות ילד עירייה משרה ללא צורך במכרז 05/09/2021 31/10/2021 12:00
דרוש/ה איש/אשת אחזקה לצוות אחזקת מוסדות חינוך בניהול החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה החברה הכלכלית 06/07/2021 21/12/2021 14:00
דרוש/ה סייע/ת למערך החינוך עירייה משרה ללא צורך במכרז 04/04/2021 30/04/2021 12:00
מכרז פנימי/חיצוני: מס' 01/2021 לתפקיד: איש/אשת אחזקה מתקני ספורט בעיר נס ציונה בניהול החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה בע"מ החברה הכלכלית פנימי/חיצוני 18/01/2021 31/01/2021
דרושים סייעות/ים למערך החינוך עירייה משרה ללא צורך במכרז 31/12/2020 31/01/2021 12.00
איש/אשת אחזקה מתקני ספורט בעיר נס ציונה החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה בע"מ החברה הכלכלית פנימי/חיצוני 01/06/2020 18/06/2020
דרושים/ות סייעים/ות צמודי/ות ילד / כיתתיים/ות עירייה פנימי/חיצוני 16/03/2020 31/05/2020
לעיריית נס-ציונה דרושים/ות סייעים/ות לעבודה חינוכית בגני הילדים עירייה פנימי/חיצוני 16/03/2020 31/05/2020
למוקד העירוני 106 של עיריית נס ציונה דרושים מוקדנים/יות לעבודה במשמרות עירייה פנימי/חיצוני 16/03/2020 31/05/2020
דרושים מ"מ מדריך/מדריכה חינוכי/ת לגני הילדים עירייה מילוי מקום 16/03/2020 27/05/2020
דרוש/ה מ"מ רכז/ת במחלקת הנוער עירייה מילוי מקום 16/03/2020 27/05/2020
דרוש/ה מנהל/ת בית הספר לתנועה ולמחול החברה לתרבות ופנאי (קרית התרבות) 25/02/2021

חזור לדרושים כעת