דלג לתוכן העמוד

לא מתפשרים על בטיחות


החמרנו את הדרישות לבדיקות בטיחות המבנה


מהנדס מטעם הרשות מונה לצורך בדיקה ואישור של תוכניות הקונסטרוקציה שהכין הקבלן.

בנוסף, אחת לשלוש שנים, מהנדס קונסטרוקטור יבצע בדיקה של יציבות המבנה עליו ממוקמת המערכת הסולארית וכן בדיקת עיגון הפאנלים לקונסטרוקציה.

הקונסטרוקציה תעמוד בכל התקנים הישראלים הרלוונטיים כולל ת"י 414, ת"י 412 ות"י 109 ובכל הוראות הבטיחות הקבועות בדין.

 

הושם דגש מיוחד על נושא בדיקות הקרינה והוחמרו הדרישות לבדיקות

לפני ואחרי התקנת המערכות יבוצעו בדיקות קרינה אלקטרומגנטית על ידי מודד מוסמך. הבדיקות תתבצענה לפי הנחיות נוהל מתן היתר סוג למתקנים פוטו-וולטאיים לייצור חשמל עד 1 מגה וואט של המשרד להגנת הסביבה.

בנוסף, בכל שנה לפני תחילת שנת הלימודים יבוצעו בדיקות קרינה בכל מבני החינוך, כפי שמבוצע כבר עכשיו במערכות הקיימות.

 

אתם מרוויחים כבר היום

כחלק מהמהלך ייבנו קירויים על מגרשי ספורט וחניונים בעיר, שעליהם יוצבו מערכות סולאריות

זה רווח כפול:

רווח ישיר – הגדלת המרחב לקיום פעילויות בחוץ, יותר צל לילדים ולמתעמלים, ורווח עקיף - הפחתת תחזוקה של הצללות והחלפתן 

 

נס ציונה מובילה באיכות החיים לתושביה,
וגאה להפוך לעיר מובילה גם בייצור חשמל נקי מאנרגיית השמש
חזור לעמוד הראשי