טופס יצירת קשר עם אגף שפ"ע

בטופס מקוון זה ניתן לפנות לאגף שפ"ע. אנא הקפידו על מילוי פרטים מדויקים ועל בהירות הפניה. הטופס לא מיועד לפניות חירום. לפניות דחופות פנו למוקד בטלפון 08-6429222