הנדסה
personמהנדס העיר אינג' בועז גמליאל
personטלפון 08-9383810
personפקס 08-9401249
personכתובת רח' הבנים 9 נס ציונה
טבלת אנשי קשר - הנדסה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אינג' בועז גמליאל מהנדס העיר 08-9383810 hagitn@nzc.org.il
חגית נרדיה מזכירת האגף ומהנדס העיר 08-9383810 hagitn@nzc.org.il
רון רוזנברגר רכז מכרזים 08-9383055 ronr@nzc.org.il
 

לדרכי פנייה לאגף ההנדסה בעת מגפת קורונה לחצו כאן

ניתן לשלם את אגרות בקשת המידע באמצעות האינטרנט לחצו כאן לתשלום באתר.

בקשות מידע להיתר 

בהתאם לחוק התכנון והבניה הננו להודיע כי מתאריך 1 נובמבר 2016, תחל הועדה המקומית לתכנון ובניה נס ציונה את עבודתה במערכת הרישוי המקוונת. בקשות למידע להיתר מתבצעות אך ורק דרך מערכת רישוי זמין של מנהל התכנון לחצו כאן.

הזמנת מידע כללי באמצעות האתר על פי סעיף 119 א' לחוק התכנון והבניה 

ההזמנה תיקלט במערכת רק לאחר ביצוע 2 התנאים שלהלן:

  1. תשלום אגרת המידע במערכת אתר התשלומים
  2. הזמנת המידע בפועל באתר הוועדה