בשנת תשפ"ב יפעלו צהרונים עבור ילדי הגנים, כמסגרת המשך לגן הבוקר. חלוקת הגנים למפעילים לשנת תשפ"ב יפורסמו במקביל לפרסום מועדי הרישום בצהרונים.
בשנת תשפ"א צהרוני הגנים מופעלים על-ידי חברת "המשכיל" וחברת "אופק".

אופק: 086603099
המשכיל: 1-700-70-60-65

מועדי הרישום לצהרונים יפורסמו במהלך חודש יוני 2021

שעות פעילות הצהרון

בימים א'-ה' בין השעות 17:00-14:00.
בימי חופשה של משרד החינוך בין השעות 07:30 – 16:30 (לא כולל יולי - אוגוסט) 
עפ"י לוח ימי הפעילות שיפורסם באתר העירייה.

ארוחה

לילדים מוצעת ארוחת צהריים בריאה, חמה ומזינה, המוגשת ע"י חברת קייטרינג מורשית בפיקוח משרד הבריאות ובהתאם לדרישות משרד החינוך.

ימים מלאים - במהלך ימי חופשה של משרד החינוך

לוח חופשות הצהרונים מתפרסם בפתיחת השנה - מעודכן וכפוף למשרד החינוך ולמשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

עלות השתתפות בצהרון

שכר הלימוד יפורסם בעת הרישום לצהרון.
התשלום מתבצע מדי חודש באמצעות הוראת קבע.

פעילות בחופשת הקיץ

בחופשת הקיץ מתקיימת בגני הילדים קייטנת עירייה או מי מטעמה (ברישום ובתשלום נוסף).

מועדי הקייטנות, מיקומן והרישום לקייטנת הקיץ יפורסמו בנפרד ומחויבים בעלות נוספת.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפעיל את קייטנות הקיץ בכל מתכונת שתבחר.

לטופס ביטול רישום לצהרון לחצו כאן

ללוח חופשות וימים ארוכים בצהרונים תשפ"ב לחצו כאן