חברות וחברי מועצת העיר

שמואל בוקסר
ראש העיר
08-9383822
סמדר אהרוני
סגנית ומ"מ ראש העיר
08-9383892
050-4442301
נאור ירושלמי
סגן ראש העיר
08-9383786
050-3999561
אריאל אלמוג
סגן ראש העיר
050-8184008
אליהו לוי
חבר מועצה
08-9408841
052-2898844
עמוס לוגסי
חבר מועצה
08-9402905
050-5637176
שמואל מזרחי
חבר מועצה
08-9400213
050-5298811
שאול רומנו
חבר מועצה
08-9404574
050-532080
פנינה זיו
חברת מועצה
08-9108891
050-5525594
רביב ורניק
חבר מועצה
054-4558785​
שחר רובין
חבר מועצה
08-9403052
050-7377457
רמי סקליטר
חבר מועצה
08-9100017
054-5435114
גיל אנוקוב
חבר מועצה
052-2501837
טלי חייט
חברת מועצה
050-6375175
מאיה פז שקולניק
חברת מועצה
054-4224380