קטע הדרך ברחוב זרובבל - מרחוב נורדאו ועד רחוב סוקולוב יוכרז כרחוב חד סטרי החל מתאריך 2.5.21

חניה תתאפשר בשתי גדות הרחוב.

 

קטע הדרך מרחוב סוקולוב ועד לרחוב בן גוריון יישאר כרחוב דו סטרי.

החניה בקטע זה תותר רק בגדה המזרחית של הרחוב. הגדה המערבית תסומן באדום לבן.

 

ציבור הנהגים מתבקש לגלות ערנות לשינוי התמרורים במקום, ולהישמע להסדרי התנועה החדשים.