"בית חינוך וולדורף"
תפיסת הייחודיות: בית הספר פועל לאור הפסיכולוגיה ההתפתחותית של רודולף שטיינר. ייחודיותו משולבת בכל תחומי פעילותו - פדגוגיה, מבנה פיזי, מבנה ארגוני ופעילות חברתית. בזרם זה מתמקדים בהתפתחותו הספציפית של התלמיד וקבוצת בני גילו. בהתאמה, תוכניות הלימודים, המתודות ודרכי הלימוד, הגישה לילד האווירה הלימודית, סביבת הלימוד וכל שאר האלמנטים של חיי בית הספר מכוונים לתת תשובה לשלב התפתחותי הספציפי בו נמצאים הילדים.

מנהלת בית הספר: רחלה אלפסי
מנהלת בית הספר היסודי: חלי סמרה
כתובת: שדרות אפרים 33
טלפון: 08-9167793
פקס: 08-9167792

שיבולים