"קשרים וכישורים להצלחה בעולם משתנה"
רציונל: פיתוח תרבות ואורח חיים בית ספרי המקדם פתוח קשרים וכישורים הרלוונטיים לתלמידים בעולם משתנה.
קשרים וכישורים שפיתוחם מושתת על ראיית הפרט – יכולותיו וצרכיו, תוך שימוש ביחסי גומלין עם הסביבה כמצע להתפתחות ולמידה .

מנהל: ירון גרבר 
מנהלת חטיבת הביניים: אורלי פורת
כתובת: אוסקר שינדלר, נס ציונה

תיכון:
טלפון: 
08-6523520, 08-6522879
פקס: 08-6523372
דוא"ל תיכון: goldam2013@gmail.com

חטיבת הביניים:
טלפון:
08-9407196
פקס:  08-9407960
דוא"ל חטיבת הביניים: gmschool555@gmail.com

לאתר התיכון לחצו כאן 

לאתר חטיבת הביניים לחצו כאן 

קריית החינוך גולדה מאיר