"בית ספר כלבבנו"
על פי גישת חב״ד, יש לגלות בכל תלמיד את האור הייחודי שניתן לו מאת ה׳ ולספק לו את התשתית והכלים הנדרשים שיסייעו לו למלא את שליחותו בעולם - להאיר באור המיוחד לו את סביבתו. מודל חינוכי המושתת על ערך הבחירה מעודד מסע של התבוננות עצמית, הכרת החוזקים הפנימיים ופיתוח תהליכים דיאולוגיים להנחלת מיומנות הבחירה ותחושת החירות האישיות במלוא עוצמתה.
בית ספר חב״ד פועל לפתח פדגוגיה המכוונת לאיזון בין חירות אישית למ סגרת הגבולות הקיימת. הטמעת ערך הבחירה כדרך חיים מסייעת לרכישת כלים לתפקוד מיטבי ומכשירה בוגרות בעלות כלים למימוש עצמי.

מנהלת: חיה זלמנוב 
כתובת: גאולה 30, נס ציונה
טלפון: 08-9404560
פקס: 08-9404560

חסד ממד