ר = ראיית הפרט ונתינת מענה לכל יחיד - מיצוי יכולותיו וכישוריו האישיים.
ע = ערבות הדדית כבסיס לגיבוש זהות לאומית דתית, כאזרח תורם ומועיל לחברה.
ו = ״ואהבת לרעך כמוך״ - ערך מרכזי ליצירת אקלים חינוכי מיטבי.
ת = תוכנית לימודים המשלבת לימודי קודש ולימודי חול באיכות מיטבית בשאיפה למצויינות אישית בכל תחומי הדעת.
חזון בית הספר מביא לידי פיתוח את המודל החינוכי שמתבסס על תאוריית ריבוי האינטליגנציות של גרדנר. אנו מאמינים כי מתן מענה לייחודיות האישית תוך פיתוח אינטליגנציות שונות - הינו גורם מחזק ומצמיח.

מנהל: אופיר אבוקסיס 
כתובת: סוקולוב 17, נס ציונה
טלפון: 08-9405247
פקס: 08-9400907

לאתר ביה"ס לחצו כאן 

רעות