"שקד – אדם טבע ונוף"
שק"ד כדרך חיים

תפישת המודל החינוכי שלנו מבוסס על כך שבית ספר "שקד" יהווה מוסד חינוכי המטפח בוגרים בעלי כישורים, מיומנויות וידע הרלוונטיים למציאות המשתנה, וזאת באמצעות מימוש תהליכי למידה חדשניים בסביבה לימודית משמעותית וחווייתית.

שייכות
חיזוק תחושת השייכות של כל באי בית הספר, תלמידים מורים והורים באמצעות מגוון פעילויות משותפות המייצרות תחושת גאוות יחידה.

קידמה
הרחבת מגוון דרכי ההוראה למידה והתאמתן למציאות המשתנה, באמצעות למידה מחוץ לכתה, במרחבי עבודה פעילים ובשילוב טכנולוגיה.

דיאלוג
אנו מאמינים בשיח אישי ובדיאלוג מכבד בין כל באי בית הספר, קיום שעות מופ"ת מורה פוגש תלמיד לשיח משמעותי ומעמיק, שיח קבוצתי ומעגלי שיח בכל שכבות הגיל.

מנהלת: שירלי סלמון 
כתובת: השריון 7, נס ציונה
טלפון: 08-9403044
פקס: 08-9408489

לאתר ביה"ס לחצו כאן 

שקד