"בחירה, פיתוח אדם חושב, מאושר וחופשי המכיר בצרכיו שלו ובצרכי האחר"
צוות בית הספר החליט על ארבעת העקרונות המובילים את התפיסה והרציונל שינחו את בית הספר: בחירה , קשר דיאלוגי בין באי בית הספר, דיפרנציאליות וגיוון בדרכי הוראה למידה והערכה,תלמידים המכירים בצרכיהם ובצרכי האחר.
תפיסת העולם שלנו נגזרת מהוגי דעות ופילוסופים שתמכו בגישה ההוליסטית וההומניסטית ומבוססת על עקרונות הלמידה המשמעותית. אנו רואים חשיבות בסביבה לימודית המאפשרת לתלמידים להיות מעורבים אישית בתהליך הלמידה שלהם, היא מעודדת מצוינות ומיצוי פוטנציאל אישי לצד התפתחות רגשית, חברתית וערכית.
אנו מאמינים שלמידה כזו משנה את התנהגותם, עמדותיהם ואולי גם את אישיותם של הלומדים. מזה שנתיים בית הספר מוביל ניסוי בליווי אגף ניסויים ויזמות במשרד החינוך בנושא המישחוק.

מנהלת: ענת ורשביאק 
כתובת: שד' אפרים 20, נס ציונה
טלפון: 08-9403830
פקס: 08-9301649

לאתר ביה"ס לחצו כאן

בינתחומי הדר