"זהות היא המהות"
בית-ספר "בן-צבי" הינו בית ספר ניסויי ומרכז הפצה התומך בתהליך התפתחות הזהות של הלומד בזיקה לאחר. צוות ביה"ס פיתח מודל חינוכי המכוון אדם למודעות והכרת ה"עצמי", תוך צמיחה והתפתחות מתמדת. המודל נשען על ארבעה עקרונות: עירור (טריגר), פיגום, תמיכה ורפלקציה, המעצימים את התלמיד בתהליכי התפתחות (פלום וקפלן).
לכל עקרון יש ארגז כלי חשיבה וכלים רגשיים ואימוניים, המשרתים את התלמידים בתהליכי הלמידה והחיברות בביה"ס ומחוצה לו, מאפשרים לו לקדם את עצמו בהיבטים לימודיים, חברתיים ורגשיים, ולהעמיק את המודעות העצמית, המוטיבציה הפנימית, תחושת המסוגלות והיכולת לקיים שיתופי פעולה.

מנהלת: לורי ברוק 
כתובת: ההסתדרות 6, נס ציונה
טלפון: 08-9400373
פקס: 08-9400544

לאתר ביה"ס לחצו כאן 

בית הספר בן צבי