היל"ה - השכלת יסוד לימודי השלמה

היל"ה הינה תכנית השכלה ולימודי תעודה, המאפשרת לנערים ולנערות להשלים לימודים ל-9-12 שנות לימוד וכן לרכוש תעודות גמר ובגרות בכפוף לתכניות משרד החינוך והחברה למתנ"סים. במסגרת התכנית לומדים הנערים והנערות באופן פרטני או בקבוצות קטנות, זוכים ליחס אישי ומגיעים להישגים לימודיים משמעותיים. התוכנית כוללת התנסויות מעניינות ומיוחדות, בהן נחשפים הנערים והנערות לתכנים ולחוויות בתחומי המדע, האקטואליה ועוד. לנערים ונערות בעלי תחומי התעניינות ייחודיים, מותאמת תכנית העונה על צרכיהם ונותנת ביטוי טוב יותר ליכולותיהם.