דיור בר השגה לתושבי העיר

עיריית נס ציונה מקדמת בימים אלה דיור בר השגה לבני המקום שאין בבעלותם דירה


עיריית נס ציונה מקדמת בימים אלה דיור בר השגה לבני המקום שאין בבעלותם דירה

בהמשך למדיניות ראש העיר למציאת פתרונות דיור עבור בני העיר אשר מעוניינים להמשיך ולהתגורר בנס ציונה, ובהמשך להחלטה של מליאת הועדה המקומית לתכנון ובניה, נכון לחודש אוגוסט 2020, מקדמת העירייה דיור בר השגה לבני המקום.

הדירות יוקצו במסגרת פרויקט דיור למשתכן, אשר עתיד לקום בתחום תוכנית נס 130 ב' מדרום למתחם פיקוד העורף. החברה הזוכה בפרויקט היא חברת אפריקה ישראל והיא עתידה לבנות בשלב זה 6 בניינים במסגרת התוכנית.

על פי המדיניות שמובילה העירייה, תאשר הועדה המקומית תוספת שבס של 20% בניה, עבור דירות שיבנה היזם בגודל של עד 80 מ"ר, ויוקצו לטובת בני המקום אשר מעוניינים להמשיך ולהתגורר בעיר, ואין בבעלותם דירה.

עד 20% מסך כל הדירות בפרויקט העתידי, יוקצו בהנחה האמורה לתושבי העיר העומדים בקריטריונים.

מחיר הדירות בהנחה שלא תפחת מ 6% ממחיר יחידת דיור עם מאפיינים דומים באותו פרויקט.

המכירה לבני המקום תמשך חצי שנה מיום קבלת ההיתר.

מידע על מועדי המכירה עבור תושבי העיר יתפרסם באחריות היזם באמצעי מדיה מודפסים ודיגיטליים.

קונה לא יוכל למכור את זכויותיו בדירה למשך 5 שנים מיום קבלת החזקה על הדירה.

 

פרטים נוספים באתר הועדה המקומית

לקריאת החלטת הועדה המלאה והקריטריונים כפי שהוגדרו על ידי הועדה לחצו כאן.