• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN
לשכת ראש העיר
לשכת סגן ראש העיר, שמואל מזרחי
לשכת סגן ראש העיר, שחר רובין
לשכת מנכ"ל העירייה
דובר העירייה ועוזר ראש העיר
לשכת היועצת המשפטית
מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
המחלקה לפניות הציבור
אגף ההנדסה
אגף נכסים
אגף הגזברות
מחלקת הגבייה והארנונה
אגף הרווחה
אגף שפ"ע - האגף לשיפור פני העיר
אגף החינוך
אגף הביטחון
מחלקת פיקוח וחניה
אגף משאבי אנוש
המחלקה לתרבות תורנית
מחלקת רכש
מחלקת נוער וקהילה
מזכירות העירייה


עבור לתוכן העמוד