• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מלגות לסטודנטים תושבי העיר

רכזת המלגות:

מור ביטון אלרום

08-9400959

053-2814654

morb@nzc.org.il

סטודנטים

עיריית נס ציונה מעניקה מלגות לסטודנטים תושבי נס ציונה לשנת תש"פ 2019 - 2020

 

קריטריונים למלגות לסטודנטים - לשנת תש"פ (2019-2020)

1. לימודים כסטודנט מן המניין במוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג.
2. לימודי תואר ראשון / *לימודי הנדסאים
3. רישום לתכנית לימודים מלאה (סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה – יידרשו  להציג רישום ל – 3 קורסים לפחות וצבירה של 24 נקודות זכות).
4. תושב העיר נס ציונה לפחות ב – 12 החודשים האחרונים שקדמו לחודש ספטמבר של אותה שנת לימודים לגביה מבוקשת המלגה (עפ"י הכתובת המופיעה בתעודת הזהות).
5. גיל הסטודנט בעת יום הבקשה, לא יעלה על 30 (כולל).
6. במלגות קהילה בלבד: יש לצרף אישור על השלמת שרות צבאי / שרות לאומי.
7. השתתפות בפרויקט התנדבותי במהלך שנת הלימודים לגביה מבוקשת המלגה:
א. פרויקט קהילתי (50 מלגות) – 25 שעות שנתיות, גובה המלגה 2,000 ₪.
ב. פר"ח חונכות רגילה (75 מלגות) – 130 שעות שנתיות, גובה המלגה 10,000 ₪.
ג. פר"ח חונכות מיוחדת (15 מלגות) – 130 שעות שנתיות, גובה המלגה 10,000 ₪.
ד. תכנית "מתגלים" (20 מלגות) – 130 שעות שנתיות גובה המלגה 10,000 ₪.
8. השתתפות בטקס חלוקת המלגות העירוני, מועד הטקס יפורסם בהמשך.
9. המועד האחרון להגשת הטפסים הוארך עד 15.12.19 בשעה 12:00.

 

*להוציא מלגות פרויקט קהילתי


• כל הקריטריונים הנ"ל הינם מצטברים.
• אי עמידה באחד הקריטריונים הנ"ל תשלול הזכאות למלגה.
• על מגיש/ת הבקשה למלא את טפסי הגשת הבקשה באתר.
• עדיפות תנתן לסטודנטים שלא קיבלו מלגת סטודנט בעבר.
• במידה ומס' הבקשות יעלה על כמות המלגות המקסימלית, הסדר יוכרע בין הזכאים למלגה על פי מועד הגשת הבקשה למלגה.
• תנאי להשתתפות סטודנטים (גברים בלבד) בפרויקטים הנ"ל, הינו המצאת אישור משטרה, לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שרות לקטינים – התשס"א -2001, על פיו אין מניעה להשתתפותו של הסטודנט בפעילות.

 

המועד אחרון להגשת הבקשות למלגה הוארך עד לתאריך: 15.12.19 בשעה 12:00

 

לבירורים פנו לגב' מור ביטון אלרום בטלפון: 08-9400959, 053-2814654 או ב: morb@nzc.org.il

תכנית "מתגלים"
עבור לתוכן העמוד