• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

הטבות לעסקים בארנונה ובאגרת שילוט

הנחה באגרות שילוט
מהות ההטבה - תינתן הנחה של 50% מהחיוב השנתי לשטח שילוט עד לגודל 2 מטר לשלט או חלקו היחסי משלט גדול יותר, לתקופה של חצי שנה.

תנאי קבלת הטבה:
א. עסקים שקיבלו פטור מארנונה 
ב. נכסים ששטחם הבנוי לא עולה על 200 מ"ר בנוי

ההטבה תלויה באישור משרד הפנים לתיקון חוק העזר העירוני -  ככל שיאושר במשרד הפנים ההנחה תינתן אוטומטית
* אושר במליאה פה אחד,  בתאריך 11/8/2020.


פטור מתשלום ארנונה עסקית
לעסקים שנקבעו בתקנות ניתן פטור מלא מתשלום ארנונה עסקית ל-3 חודשים
לפעימה שנייה שאושרה השבוע בממשלה ומעניקה פטור ארנונה עסקית באחוזים שנקבעו לעסקים שעומדים בקריטריונים - אנו נלמד את ההנחיה וניישמה באופן אוטומטי לכל העסקים הזכאים.

עבור לתוכן העמוד