• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

הנחה בארנונה לתושבים

תושבים שנפגעו כלכלית ממשבר הקורונה יכולים לבקש הנחת ארנונה באחת משתי האפשרויות:

מסלול ירוק מהיר
מאפשר הנחה בארנונה שנתית - עד 30% מארבעת חודשי הארנונה האחרונים


תנאי קבלת הנחה:
הורה עצמאי / שני בני הזוג יצאו לחל"ת או  פוטרו בעקבות משבר הקורונה  - (החל מיום 15.3.2020) – זכאות להנחה בארנונה בגובה של 30%, מ-4 חודשי החיוב האחרונים לשנת 2020.
אחד מבני הזוג יצא לחל"ת או  פוטר בעקבות משבר הקורונה (החל מיום 15.3.20) – זכאות להנחה בארנונה בגובה של 15%, מ-4 חודשי החיוב האחרונים לשנת 2020.

 

הפיטורין/היציאה לחל"ת - לתקופה שלא תפחת מ- 4 חודשים (לא חובה ברצף)

הגשת הבקשה  עד 15.9.20

יש לצרף לבקשה:
1. צילום ת"ז כולל ספח – תושב העיר
2. אישור מעסיק על יציאה לחל"ת/מכתב פיטורין
3. תלושי שכר לחודשים 2-3/2020
4. לנכס שכור - הסכם שכירות
5. הצהרת המבקש על אמיתות המידע

מתן ההטבה
ההנחה תקוזז מחשבון ארנונה תקופתי 11-12/20

להגשת הבקשה:
היכנסו לקישור https://bit.ly/gvCorona
ניתן לפנות לדוא"ל  - gvCorona@nzc.org.il
או בטל'  – 08-9383010  או בפקס למספר  08-9409737

מסלול רגיל

פנייה לועדת ההנחות, והוכחת הרעה משמעותית במצבו החומרי של הפונה.

במסגרת מסלול זה מוסמכת ועדת ההנחות לתת הנחה של עד 70%, יחד עם זאת, הנחה זו ניתנת לאחר בדיקה קפדנית ויסודית של נתוני מבקשי ההנחות ומצבם הסוציאלי והכלכלי, תוך בדיקת מסמכים ונתונים מגוונים על ידי אגף הגבייה וועדת ההנחות, ושמורה למקרים פרטניים.
ניתן להגיש את הבקשה עד ליום 30.11.2020

בקישור:
https://bit.ly/VAADA-H70

 

עבור לתוכן העמוד