מבזקים

19
אוקטובר
עצרת עירונית לזכרו של יצחק רבין ז"ל
אשכול הפיס
19
אוקטובר
שעת סיפור בספריה "בגדי המלך החדשים"
הסיפרייה העירונית
20
אוקטובר
קורס "בתים מארחים"
זום