• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מדור רישום באגף החינוך

מנהלת המדור: רחלי פלג
רכזת רישום גני ילדים: עינב מדהלה

רכזת רישום בתי-ספר: יפעת גור

בשל מגבלות הקורונה, מענה אישי יינתן בפגישה טלפונית/זום
דוא"ל: nz-rishum@nzc.org.il

טלפון:08-9306001

רישום לחטיבות הביניים לשנת תשפ"א

הרישום לחטיבות הביניים יתבצע בין התאריכים 15.3.20 ועד 24.3.20

 

השנה לראשונה, הרישום יתבצע באתר הרישום בלבד ולא במזכירות בתי הספר. לחצו כאן לאתר הרישום.


כל התלמידים ירשמו לבתי הספר המזינים בהתאם למבנה מערכת החינוך העל יסודית

 

תלמידים שהתמיינו לכיתות ייחודיות: מחול, ספורט, מוסיקה, נחשון  וכיתות מדעיות והתקבלו לכיתה ייחודית - יקבלו הודעה על כך במעמד הרישום באתר ויהיה עליהם להחליט האם להירשם לכיתה הייחודית או לא.


תלמידים שהתמיינו ליותר מכיתה אחתיידרשו להחליט במעמד הרישום באתר לאיזו כיתה הם נרשמים.

 

בקשות העברה - 

במהלך הרישום באתר האינטרנט, המעוניינים יוכלו להגיש בקשת מעבר לבית ספר אחר. באתר יהיה מקום לפירוט הסיבות לבקשה.


חשוב לציין!

 

כל התלמידים מחויבים להשלים את הרישום לבית הספר אליו הם מוזנים.

רישום באתר אינו מהווה שיבוץ – שיבוצים ישלחו אליכם החל מתאריך 30.4.2020 באמצעות הדוא"ל שהוזן במהלך הרישום האינטרנטי.

ערעורים על השיבוץ ניתן להגיש באתר השיבוץ בין התאריכים 30/04/2020 עד 06/05/2020.

החל מאמצע חודש מאי יתקבלו בדוא"ל תשובות סופיות לשיבוצים לאחר הערעורים.


בסיום תהליך הרישום ופרסום השיבוץ הסופי, יוזמנו התלמידים לחטיבות הביניים להשלמת הקליטה בביה"ס.

במעמד זה יציגו התלמידים את המסמכים: תמונה ותעודת כיתה ו'.
המשך היכרות ומידע אודות הלימודים בחטיבה יפורסם ע"י הנהלת החטיבות. 

 

עוד על תהליך הרישום:

לצורך רישום באתר הרישום יש להצטייד בתעודת זהות, על מנת להזין את נתוני הזהות של הילד ושל שני ההורים.
יש למלא את הנתונים המסומנים ולעבור על כל שלבי הרישום במסך.

הרישום יושלם רק לאחר קבלת אישור רישום מהמערכת, יש להדפיס את אישור הרישום.
חובה למלא את פרטי שני ההורים כאשר ההורים אינם גרים באותה הכתובת.

 

רישום שלא באמצעות האינטרנט:
תושבים ללא גישה לאינטרנט שמבקשים עזרה בתהליך, יקבלו תמיכה באגף החינוך.
אנא התקשרו למוקד תאום תורים טל' 072-2705127 שיפעל בתקופת הרישום.

רישום תושבים חדשים בעיר:

תושבים חדשים או תושבים המתקשים בתהליך הרישום יצרו קשר עם מוקד הרישום בטלפון: 072-2705127
או בדוא"ל: nz-rishum@nzc.org.il ומדור הרישום יחזור אליהם במתן עזרה.

תושבים חדשים ידרשו להציג את המסמכים הבאים:

  • חוזה דירה/ שכירות מקום+ צילום
  • תעודת זהות של 2 ההורים כולל ספח מקור+ צילום
  • טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת.
  • תעודת ציונים של סוף שנה שעברה מקור+ צילום 

רישום התלמיד/ה בבית הספר הינו על פי אזור מגוריו/ה.

לגבי הורים גרושים יש להביא הסכם גירושין + משמורת חתום ע"י בית משפט בצרוף כתב הצהרה להורים גרושים חתום על ידי שני ההורים.


שיבוצם של תלמידים חדשים בבית הספר יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד!
במידה ומכסת הכיתה המבוקשת מלאה, ישובץ התלמיד במוסד חינוכי הקרוב ככל הניתן לכתובת מגוריו.


זכאות תלמידים עם צרכים מיוחדים להתאמת נגישות
בעת הרישום כל הורה זכאי לבקש עבור בנו/בתו עם צרכים מיוחדים/ אלרגיות התאמת נגישות פיסית ופדגוגית. יש למלא טופס בקשה להנגשה.
*יש לצרף אישורים רפואיים רלוונטיים.

 

בקשות העברה
בקשות העברה ניתן להגיש בזמן רישום התלמיד באתר הרישום – טופס בקשת מעבר נמצא באתר הרישום. בטופס יש לנמק את בקשת ההעברה.
בתום תהליך השיבוץ יידונו הבקשות להעברה על ידי ועדה בראשות מנהלת אגף החינוך.


קריטריונים מנחים לשיבוץ:
ביצוע רישום בתקופת הרישום הרשמית. ילד שירשם לאחר תקופה זו לא יובטח מקומו בביה"ס הסמוך למקום מגוריו. 

אזור מגורים- ביה"ס באזור המגורים ע"פ כתובת המופיעה בתעודת הזהות/ חוזה רכישת דירה/ חוזה שכירות.
איחוד אחים (לכיתות ז' – ט').
שיקולים חינוכיים, פסיכולוגיים וחברתיים.

כללי
מסירת פרטים שגויים באשר למקום המגורים של התלמיד מהווה רישום כוזב שהינו עבירה פלילית. במקרה בו התגלה רישום כוזב- הרשות המקומית מוסמכת לפעול על פי חוק כנגד ההורים.
הורה המבקש סיוע ברישום יוכל לפנות למוקד המידע 072-2705127.
או במייל nz-rishum@nzc.org.il

מידע מלא אודות תהליך הרישום נמצא בחוברת המידע 

עבור לתוכן העמוד