• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

אגף החינוך

מנהלת: ריבה קליין
טל': 08-9306002
פקס: 08-9301688

כתובת: תל חי 29, נס ציונה
קבלת קהל: בתיאום טלפוני מראש 

צור קשר

טופס בקשה לועדת צרכים ייחודיים בתחום החינוך

טופס זה מיועד למתן סיוע בנושאים: צהרונים / קייטנות / הסעות , חינוך, גני ילדים ובתי ספר.

בקשה זו יש להעביר ידנית או במייל למחלקה המתאימה באגף החינוך:
גני ילדים - meitalbd@nzc.org.il
בתי ספר - motis@nzc.org.il
פרט וחינוך מיוחד - tali@nzc.org.il
היסעים - tamir@nzc.org.il


על מנת שהועדה תוכל לדון בבקשה, יש למלא את הטופס במלואו ולצרף את המסמכים המפורטים בחלק ג' להלן.
בקשה שלא צורפו אליה כל המסמכים הרלוונטיים לא תידון בוועדה.
אישור הועדה למתן מלגות מותנית בגובה התקציב שיקבע ובהתאם להחלטות הועדה על פי הקריטריונים שנקבעו.
העירייה אינה מתחייבת לאשר מלגה כל שהיא.
שימו לב למועדי הגשת הבקשות המפורסמים באתר העיריה. הועדה תדון רק בבקשות שהוגשו במועד.

המועד האחרון להגשת הטפסים לועדה, יחד עם כל המסמכים המצורפים, הוארך עד לתאריך 20.9.19.

  טופס בקשה לועדת צרכים ייחודיים בתחום החינוך
עבור לתוכן העמוד