• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מכרזים ברשות

יחידת מכרזים: ליז לוי

טלפון: 08-9383806
דוא"ל: lizl@nzc.org.il
פקס:08-9407542

מכרז פומבי מס' 23/20 להתקנת מעלית בפיר קיים בביה"ס "הדר" ו"לב המושבה" ובמבנה הקונסרבטוריון העירוני בנס ציונה

11/08/2020

***הודעה על הארכת המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז***

את ההצעות, יש להכניס לתיבת המכרזים עד ליום 29.9.20  בשעה 12:45.
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 29.9.20 בשעה 13:00.

כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז

*** תשומת ליבכם כי לאתר העירוני הועלה נוסח מתוקן של מסמך ח' למסמכי המכרז – ערבות בנקאית להשתתפות במכרז, המחליף את נוסח הערבות הקודם.***

  מכרז פומבי מס' 23/20 להתקנת מעלית בפיר קיים בביה"ס "הדר" ו"לב המושבה" ובמבנה הקונסרבטוריון העירוני בנס ציונה
  כתב כמויות הצעת מחיר מעלית הדר - מסמך ד1
  מפרטים וכתבי כמויות מעלית הדר מסמך ד1
  תוכנית הרכבה מעלית הדר מסמך ה1
  כתב כמויות הצעת מחיר מעלית לב המושבה מסמך ד2
  תוכנית הרכבה מעלית לב המושבה מסמך ה2
  מפרטים וכתבי כמויות מעלית לה המושבה מסמך ד2
  תוכנית חשמל מעלית לב המושבה מסמך ה2
  תוכנית חשמל מעלית הדר מסמך ה1
  תכנית חתך אנכי גליון 3-3 מעלית קונסרבטוריון מסמך ה3
  מפרט טכני מעלית קונסרטוריון מסמך ד3
  מפרטים וכתבי כמויות מעלית קונסרבטוריון מסמך ד3
  כתב כמויות הצעת מחיר מעלית קוסרבטוריון מסמך ד3
  תוכנית הרכבה גיליון 2-3 מעלית קונסרבטוריון מסמך ה3
  תוכנית בניה גליון 2-3מעלית קונסרבטוריון מסמך
  פרוטוקוול סיור קבלנים מכרז מעליות
  נספח ח' מתוקן ערבות מכרז מעליות
  תשובות הבהרה מכרז מעליות
עבור לתוכן העמוד