• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מכרזים ברשות

יחידת מכרזים: ליז לוי

טלפון: 08-9383806
דוא"ל: lizl@nzc.org.il
פקס:08-9407542

מכרז פומבי מס' 9/20 לביצוע סקר עבירות בנייה לפי תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה עבור עיריית נס ציונה - נוסח מתוקן לאחר שאלות הבהרה

16/07/2020

***תשומת ליבכם כי הועלה לאתר נוסח מתוקן של מסמך ה' למסמכי המכרז ,ערבות בנקאית להשתתפות במכרז, המחליף את נוסח הערבות הקודם***

את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב - 2 עותקים (מקור), יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצויין "מכרז פומבי מס' 9/20 ". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה, קומה ב', חדר 303 , ברחוב הבנים 9 , נס ציונה עד ליום - 15.9.20 בשעה 11:45.
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 15.9.20 בשעה 12:00 . כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.


  מכרז פומבי מס' 9/20 לביצוע סקר עבירות בנייה לפי תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה עבור עיריית נס ציונה - נוסח מתוקן לאחר שאלות הבהרה
  תשובות לשאלות הבהרה מכרז סקר עבירות בניה
  מסמך ה' ערבות מתוקן
עבור לתוכן העמוד