• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מכרזים ברשות

יחידת מכרזים: ליז לוי

טלפון: 08-9383806
דוא"ל: lizl@nzc.org.il
פקס:08-9407542

מכרז פומבי מס' 2/20 לאספקת מערכות ממוחשבות לניהול מערכות פיננסיות, גבייה, רכש ולוגיסטיקה, החינוך הבלתי פורמלי ומערכות נלוות עבור עיריית נס-ציונה

6/05/2020
את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב- 2 עותקים (מקור), יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 2/20 ". את המעטפה יש להכניס לתיבת
המכרזים במשרדי מזכירות העירייה, קומה ב', חדר 303 , ברחוב הבנים 9 , נס-ציונה עד ליום 11.6.20 בשעה 11:45 .
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 11.6.20 בשעה 12:00 . כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז
את ההצעות יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת.
  מתוקן - מכרז פומבי מס' 2/20 לאספקת מערכות ממוחשבות לניהול מערכות פיננסיות, גבייה, רכש ולוגיסטיקה, החינוך הבלתי פורמלי ומערכות נלוות עבור עיריית נס-ציונה
  תשובות הבהרה - מכרז מערכות ניהוליות
עבור לתוכן העמוד