• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מכרזים ברשות

יחידת מכרזים: ליז לוי

טלפון: 08-9383806
דוא"ל: lizl@nzc.org.il
פקס:08-9407542

מכרז פומבי מס' 8/20 לאספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכת טלקום עבור עיריית נס ציונה

19/04/2020

מפגש מציעים יתקיים ביום 23.4.20 בשעה 12:00 . המפגש יתקיים באמצעות "זום". ההשתתפות במפגש אינה חובה. לקבלת קישור להצטרפות למפגש יש לפנות לגברת ספי כהן בטלפון 089383824

 

לצפייה בהקלטת מפגש המציעים - לחצו כאן

 

***לאתר הועלה נוסח מכרז מתוקן לאחר שאלות הבהרה המחליף את נוסח המכרז הקודם***
*** הארכה נוספת של המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה  -  ניתן להגיש שאלות הבהרה עד ליום 21.5.20 בשעה 12:00.***
 

***הודעה על הארכה נוספת של המועד האחרון להגשת ההצעות***

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הוארך עד ליום 18.6.2020 בשעה 10:45. ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 18.6.2020 בשעה 11:00. כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.


את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב - 2 עותקים (מקור), יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצויין "מכרז פומבי מס' 8/20 ". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה, קומה ב', חדר 303 , ברחוב הבנים 9 , נס ציונה

את ההצעות יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת.

 

 

  נוסח מתוקן לאחר שאלות הבהרה - מכרז פומבי מס' 8/20 לאספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכת טלקום עבור עיריית נס ציונה
  תשובות לשאלות הבהרה מכרז 8/20
  תשובות לשאלות הבהרה טלקום מקבץ 2
עבור לתוכן העמוד