• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מכרזים ברשות

יחידת מכרזים: ליז לוי

טלפון: 08-9383806
דוא"ל: lizl@nzc.org.il
פקס:08-9407542

הודעה על כוונת התקשרות בפטור ממכרז- ספק יחיד - מיזם משותף - יד לילד המיוחד

16/03/2020

עיריית נס ציונה מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז ספק יחיד ומיזם משותף עם עמותת יד לילד המיוחד להפעלת מיזם "דירה בקהילה" (להלן: "המיזם").

אדם ו/או תאגיד הסבורים כי קיים גוף אחר המסוגל להפעיל מיזם ייחודי זה , רשאים לפנות למשרדנו בכתב בלבד, בצירוף מסמכים ואישורים רלוונטים עד לתאריך 29.3.2020
בשעה 14:00 , משרדי אגף החינוך, רחוב תל חי - 29 , נס ציונה, לידי אילנה נעמן. ניתן לשלוח גם במייל ilana@nzc.org.il ולאשר קבלת המייל בטלפון 9306002 08 .

  הודעה על כוונת התקשרות- ספק יחיד - מיזם משותף - יד לילד המיוחד
עבור לתוכן העמוד