• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מכרזים ברשות

יחידת מכרזים: ליז לוי

טלפון: 08-9383806
דוא"ל: lizl@nzc.org.il
פקס:08-9407542

מכרז פומבי מס' 7/20 להפעלת קייטנות קיץ וצהרונים בגני הילדים בנס ציונה

1/03/2020

עדכון על הארכה נוספת של מועד הגשת ההצעות למכרז:
את ההצעות, יש להכניס לתיבת המכרזים עד ליום 26.4.20  בשעה 11:45.
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 26.4.20 בשעה 12:00. כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז

 

מפגש מציעים חובה מתקיים ביום 5.3.20 בשעה 13:00 בחדר הישיבות בבניין העירייה.

עדכון: מפגש מציעים חובה נוסף יתקיים ביום 5.3.20 בשעה 10:00 בבניין העירייה, רחוב הבנים 9 נס ציונה בלשכת מנכ"לית העירייה.
כל משתתף יכול לבחור להשתתף במפגש מציעים זה או במפגש מציעים שיתקיים ביום 5.3.20 בשעה 13:00 בהתאם להוראות המכרז.
 

  מכרז פומבי מס' 7/20 להפעלת קייטנות קיץ וצהרונים בגני הילדים בנס ציונה
  פרוטוקול מפגש הבהרות 5.3.20
  מכרז 7/20 - תשובות לשאלות הבהרה
  הבהרה נוספת 29.3.20
עבור לתוכן העמוד