• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מכרזים ברשות

יחידת מכרזים: ליז לוי

טלפון: 08-9383806
דוא"ל: lizl@nzc.org.il
פקס:08-9407542

מכרז פומבי מס' 6/20 לביצוע עבודות תחזוקה ובדיקות תקופתיות של מתקני ספורט וכושר בנס ציונה

24/02/2020

עדכון:

מפגש מציעים חובה נוסף יתקיים ביום 5.3.20 בשעה 10:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום 8.3.20 בשעה 12:00.

 

עדכון:
לאור הנחיות משרד הבריאות, ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים בכניסה לבנין העירייה, ליד השומר, ביום  23.3.20 בשעה 11:00.
כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
הישיבה תתקיים תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות.

  מכרז פומבי מס' 6/20 לביצוע עבודות תחזוקה ובדיקות תקופתיות של מתקני ספורט וכושר בנס ציונה
  הודעת הבהרה - שינוי תנאי המכרז - בטיחות מתקני ספורט
  פרוטוקול מפגש קבלנים שנערך ביום 1.3.20 וביום 5.3.20
  תשובות הבהרה
עבור לתוכן העמוד