• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מכרזים ברשות

יחידת מכרזים: ליז לוי

טלפון: 08-9383806
דוא"ל: lizl@nzc.org.il
פקס:08-9407542

מכרז פומבי מס' 50/19 לביצוע עבודות שיפוצים והתאמות בינוי ופיתוח בהיקפים קטנים במבני ציבור וחינוך בנס ציונה

24/12/2019
מפגש מציעים יתקיים בתאריך 29.12.19 בשעה 10:00 בחדר ישיבות בבניין העירייה.
את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז, חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים (מקור), בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים, יש להניח בתיבת המכרזים הנמצאת במזכירות העירייה, קומה ב', חדר 303 , ברחוב הבנים 9 נס ציונה עד ליום 9.1.20 בשעה 12:00.
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 9.1.20 בשעה 12:30. כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
  מכרז פומבי מס' 50/19 לביצוע עבודות שיפוצים והתאמות בינוי ופיתוח בהיקפים קטנים במבני ציבור וחינוך בנס ציונה
  פרוטוקול מפגש מציעים מיום 29.12.19
  תשובות הבהרה מכרז 50/19
  הבהרה נוספת מכרז 50/19
עבור לתוכן העמוד