• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מכרזים ברשות

יחידת מכרזים: ליז לוי

טלפון: 08-9383806
דוא"ל: lizl@nzc.org.il
פקס:08-9407542

מכרז פומבי מס' 11/19 לריכוז והפעלת שירותים ותכניות לאזרחים ותיקים בעיר נס ציונה

11/07/2019

את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם מלאים וחתומים ע"י המציע ב - 2 עותקים (זהים), יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 11/19 ".
המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ונקבע ליום 3.10.2019 בשעה 12:30.
מועד פתיחת תיבת המכרזים וההצעות נדחה ליום 3.10.2019 בשעה 13:00. כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.

  מכרז פומבי מס' 11/19 לריכוז והפעלת שירותים ותכניות לאזרחים ותיקים בעיר נס ציונה
  הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז 11/19
  הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז
  תשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס' 11/2019 לריכוז והפעלת שירותים ותוכניות לאזרחים ותיקים בעיר נס ציונה
עבור לתוכן העמוד