• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מכרזים ברשות

מנהלת מדור מכרזים: עירית אזרק

טלפון: 08-9383806
דוא"ל: irita@ness-ziona.muni.il
פקס:08-9407542

מכרז פומבי מס' 49/19 להפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת (תל"ן) בגני הילדים בנס ציונה

4/07/2019


לתשומת לבכם - נפלה טעות בסעיף 6.3 בהוראות למשתתפים במכרז בעמוד 7 וכי המועד האחרון לשאלות הבהרה הינו עד ליום 14.7.19 שעה:  14:00 כפי שמופיע בעמוד 3 בהוראות למשתתפים במכרז.

 

את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם מלאים וחתומים ע"י המציע ב - 2 עותקים (מקור), יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 49/19 ". את המעטפה יש
להכניס לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה, קומה ב', חדר 303 , ברחוב הבנים 9 , נס-ציונה עד ליום 23.7.19 בשעה 14:00 .
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 23.7.19 בשעה 14:15 . כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
את ההצעות יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת.

  מכרז פומבי מס' 49/19 להפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת (תל"ן) בגני הילדים בנס ציונה
  תשובות לשאלות הבהרה מכרז 49/19
עבור לתוכן העמוד