• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מכרזים ברשות

יחידת מכרזים: ליז לוי

טלפון: 08-9383806
דוא"ל: lizl@nzc.org.il
פקס:08-9407542

מכרזים

למכרזי כח אדם ודרושים לחצו כאן

 

להתקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה - לחצו כאן >>

 

לתשלום מקוון עבור מסמכי המכרז >>

היכנסו למסמך המלא.
את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם מלאים וחתומים ע"י המציע ב - 2 עותקים (מקור), יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 3/20 ". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה, קומה ב', חדר 303 , ברחוב הבנים 9 , נס ציונה
***מועד ההגשה הוארך עד ליום 29.1.20 בשעה 10:30***
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 29.1.20 בשעה 11:00. כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
היכנסו למסמך המלא.
מפגש מציעים יתקיים בתאריך 29.12.19 בשעה 10:00 בחדר ישיבות בבניין העירייה.
את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז, חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים (מקור), בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים, יש להניח בתיבת המכרזים הנמצאת במזכירות העירייה, קומה ב', חדר 303 , ברחוב הבנים 9 נס ציונה עד ליום 9.1.20 בשעה 12:00.
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 9.1.20 בשעה 12:30. כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
היכנסו למסמך המלא.
מפגש מציעים יתקיים בתאריך 29.12.19 בשעה 9:30 בחדר ישיבות בבניין העירייה.
את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז, חתומים על ידי המציע ב- 2 עותקים )מקור), בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים, יש להניח בתיבת המכרזים הנמצאת במזכירות העירייה, קומה ב', חדר 303 , ברחוב הבנים 9 נס ציונה עד ליום 9.1.20 בשעה 12:00
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 9.1.20 בשעה 12:30 . כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
היכנסו לצפייה במסמכים המלאים.
את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב- 2 עותקים (מקור), יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצויין "מכרז פומבי מס' 59/19". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה, קומה ב', חדר 303, ברחוב הבנים 9, נס-ציונה עד ליום 18.12.19 בשעה 13:30.
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 18.12.19 בשעה 14:00. כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
היכנסו לצפייה במסמכים המלאים.
מפגש קבלנים יערך ביום: 11.11.2019 בשעה: 14:30 בחדר הישיבות של העירייה.
את ההצעות יחד עם כל מסמכי המכרז, כשהם חתומים ע"י המציע ב - 2 עותקים (מקור) יש להכניס במעטפה סגורה, כשעליה מצוין מכרז פומבי מס' - 54/19 . את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים
במשרדי העירייה, קומה ב', חדר 303 , ברחוב הבנים 9 , נס ציונה עד ליום - 28.11.2019 בשעה 14:30.
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 28.11.2019 בשעה 15:00 כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
היכנסו לצפייה במסמכים המלאים.
סיור קבלנים יתקיים בתאריך 26.9.2019 בשעה 13:00 . היציאה מחדר הישיבות בעירייה (קומה 1). ההשתתפות בסיור קבלנים היא חובה.
את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם מלאים וחתומים ע"י המציע ב - 2 עותקים (מקור), יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 52/19 ". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי העירייה, קומה ב', חדר 303 , ברחוב הבנים 9 , נס ציונה עד ליום - 7.11.2019 בשעה 13:00.
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 7.11.2019 בשעה 13:30. כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
היכנסו למסמך המלא.
עיריית נס ציונה מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז – ספק יחיד ומיזם משותף, עם קרן גרינספון ישראל (חל"צ) (להלן: "קרן גרינספון"), להפעלת תכנית "ספריית פיג'מה". 6. אדם ו/או תאגיד הסבורים כי קיים גוף אחר המסוגל להפעיל תכנית כאמור, רשאים לפנות למשרדנו בכתב בלבד, בצרוף מסמכים ואישורים רלוונטיים עד לתאריך 26/9/19 שעה 14:00 למשרדי אגף החינוך – מחלקת גני הילדים, רח' תל חי 29 נס ציונה, לידי מיטל בן דור. ניתן לשלוח גם במייל adim@nzc.org.il ולאשר את קבלת המייל בטלפון 08-9306004.
את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב - 2 עותקים, יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 53/19 ". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי העירייה , חדר 303 , קומה ב', ברחוב הבנים 9 , נס ציונה.
המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ונקבע ליום 24.10.2019 בשעה 12:30. מועד פתיחת תיבת המכרזים וההצעות נדחה ליום 24.10.2019 בשעה 13:00. כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
עיריית נס ציונה מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז –ספק יחיד ומיזם משותף, עם עמותת מרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי רחובות (ע"ר) במכון ויצמן, להפעלת תכנית ללימודי המדעים (פיסיקה) ע"פ הנחיות משרד החינוך והעירייה.
היכנסו לכל המידע.
את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם מלאים וחתומים ע"י המציע ב - 2 עותקים (זהים), יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "מכרז פומבי מס' 11/19 ".
המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ונקבע ליום 3.10.2019 בשעה 12:30.
מועד פתיחת תיבת המכרזים וההצעות נדחה ליום 3.10.2019 בשעה 13:00. כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.
עיריית נס ציונה מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז - ספק יחיד - עם עמותת תעשיידע תעשייה למען חינוך מתקדם. היכנסו למסמך המלא.
לאספקת שירותי גניזה עבור עיריית נס ציונה. היכנסו למסמכי המכרז.
מועד אחרון להגשה הוארך עד ל- 11.6.19 בשעה 11:00.
עדכון: מועד פתיחת מעטפות ההצעות ביום 12.6.19 בשעה 13:30.
עבור לתוכן העמוד