• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

ביקור סדיר וחינוך מיוחד

מנהלת מחלקת פרט- טלי וקנין 08-9306020 tali@nzc.org.il

קצינת ביקור סדיר- איריס פולק 08-9306007 Iris.f@nzc.org.il  

קצינת ביקור סדיר- מיכל דקל הירש 08-9306063 michald@nzc.org.il
רכזת ועדות השמה- לירון רכלר 08-9306020 lironr@nzc.org.il

כתובת: תל חי 29, נס ציונה

קבלת קהל בתיאום מראש בלבד

מחלקת פרט: ביקור סדיר וחינוך מיוחד

היחידה לביקור סדיר

 

הגדרת תפקיד הקב"ס:

קצין בקור סדיר פועל מתוקף חוק לימוד חובה ועל פי הסמכה שניתנה לו על ידי שר החינוך.
תפקידיו ותחומי אחריותו נוגעים בשני ההיבטים עיקריים:
1. בקרה ואכיפה של חוק חינוך חובה והבטחת לימודיו של התלמיד במוסד חינוכי מוכר.
2. הנחיה וסיוע בגיבוש תכניות להכלה ולמניעת נשירה כחלק מהעבודה החינוכית טיפולית.


מטרות ופעולות היחידה:
1. טיפול בבעיות ביקור סדיר של תלמידים במסגרות החינוך השונות בשיתוף עם צוותי בתי הספר התלמיד והוריו.
2. טיפול ומעקב אחר תפקודם של תלמידים בסכנת נשירה ועריכת ביקורי בית וקשר רציף עם הורי התלמיד.
3. פניה לתביעה העירונית לשם אכיפת חוק חינוך חובה.
4. יעוץ והכוון להורים ולתלמידים בסכנת נשירה ובמעברים.
5. השתתפות בוועדות שנועדו להגברת התמדתו של התלמיד וסיוע בבניית תכניות התערבות לשיפור תפקודם של תלמידים בסכנת נשירה.
6.שיתוף פעולה עם גורמים רלוונטיים בקהילה, כגון: רווחה, שירות פסיכולוגי, מחלקות מינהל החינוך, קציני מבחן, קידום נוער ועוד.

אוכלוסיית היעד:
תלמידים בגילאי 3 עד 18 המאופיינים בנשירה גלויה וסמויה.
תלמידים חדשים בעיר או חוזרים מפנימיות הזקוקים להכוון והוריהם


קישורים רלוונטים:

• חוק חינוך חובה
• חוזר מנכל מביקור סדיר למניעת נשירה 
• טפסים לחינוך ביתי 
           
             
היחידה לחינוך מיוחד
תפיסת המחלקה לחינוך מיוחד מושתתת על מחויבות ערכית זו המבוססת על כבוד האדם וחירותו. התפיסה מתמקדת במתן מענה איכותי ומקצועי לתלמידים הזכאים לשירותי החינוך המיוחד בגילאי 3-21, מתוקף שני החוקים: חוק החינוך המיוחד - 1988 וחוק חינוך חינם לילדים חולים – 2001; ומכוונת לאתגרים המרכזיים העומדים בפנינו:

• לקדם, להניע ולהשפיע על תפיסת עולם חברתית המקבלת את האדם עם הצרכים המיוחדים כמשתתף שווה זכויות בחברה.
• להנגיש ולהתאים את מגוון שירותי החינוך והטיפול להם זכאים תלמידי החינוך המיוחד, בדגש על עקרונות השתלבות ותכניות הכנה לחיים, כדי שיממשו את יכולתם החברתית, הקוגניטיבית והרגשית .
• לקדם את מתן המענה לצרכיו הייחודיים של תלמיד החינוך המיוחד במסגרת החינוך הרגילה ובקהילה.
• לגבש את תפיסת מערך שירותי החינוך המיוחד בישראל לאור מגמות ושינויים במערכת החינוך.

תלמידים הזכאים לשירותי החינוך המיוחד לומדים במסגרות הבאות:
גני חינוך מיוחד
בתי-ספר לחינוך מיוחד
כיתות חינוך מיוחד בבתי- ספר רגילים
תלמידים בתכניות שילוב


 

קישורים רלוונטיים:
פורטל הורים 
חוזר מנכ"ל
אתר מתיא רן

חוברת מידע להורים: תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה

פנייה למחלקה בנושאים הבאים
• בעיות וקשיים בביקור הסדיר
• טיפול לתלמידים מתקשים מבחינה לימודית והתנהגותית
• טיפול לתלמידים עם צרכים מיוחדים
• ועדות השמה וועדות שיבוץ
• מסגרות חינוך מיוחד בנס ציונה  ומחוץ לה

יישום תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד - מידע מטעם משרד החינוך
גני חינוך מיוחד
כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים
בתי ספר לחינוך מיוחד
עבור לתוכן העמוד