• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

תעודת תושב נס ציונה

לילי פרג'

דוא"ל: lili-f@nzc.org.il

טלפון: 08-9383811

תקנון

 

1. זכאי לקבל תעודת תושב נס ציונה מי שמקום מגוריו עפ”י רישומי משרד הפנים הינו בנס ציונה והוא בן למעלה מ-16 וכן בני נוער תלמידי כיתות ז’-י’, שהם תושבי נס-ציונה עפ”י רישומי משרד הפנים.

2. השימוש בתעודת התושב שאינה נושאת תמונה יעשה בהצגת תעודה מזהה. ילדים ובני נוער שאין ברשותם תעודת תושב יציגו את תעודת התושב של אחד מבני המשפחה בצירוף תעודת הזהות של אחד ההורים.

3. תושבים חדשים בעיר ובני נוער שמלאו להם 16 יוכלו להנפיקה ללא תשלום באמצעות שליחת טופס בקשה להזמנת תעודה בצירוף עותק סרוק של תעודת הזהות והספח באתר זה.

4. הנפקת תעודת תושב נוספת, במקרה של אובדן / השחתה / גניבה של התעודה, כרוכה בתשלום של 10 ₪ שישולמו באמצעות אתר התשלומים.

לפרטים: הגב’ לילי פרג’ בטלפון: 08-9383811 או בדוא”ל: lili-f@nzc.org.il

5. תעודות תושב לבני נוער תושבי נס-ציונה הלומדים בכיתות ז’-י’ יונפקו במרוכז באמצעות מזכירויות בתי הספר.

6. תנאי שימוש וזכאות להטבות:

התעודה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. חל איסור להעבירה לאדם אחר.

הפרה של תנאי התקנון  תגרום לחסימת התעודה לאלתר וללא הודעה מוקדמת ומחזיקה לא יהיה זכאי להטבות שהיא מעניקה.

7. ההטבות המוענקות נתונות לשינויים, והעירייה תהא רשאית לשנות/לבטל הטבות כראות עיניה.

עבור לתוכן העמוד