• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

המחלקה להיטלי פיתוח והיטלי השבחה

מנהל: נריה ארז
טל': 08-9383749
פקס: 15389383749

כתובת:  הבנים 9

דוא"ל: nerye@nzc.org.il
קבלת קהל - בתיאום מראש בלבד:

יום א' 08:30 - 10:30, יום ב' 12:00 - 15:00, יום ד' 16:00-18:00

המחלקה להיטלי פיתוח והיטלי השבחה

משימות המחלקה:

 

א. הכנת תחשיבים של היטלי פיתוח על פי חוקי העזר העירוניים לחיוב מקבלי היתרי בניה, הכנת תחשיבים של היטלי פיתוח בגין עבודות פיתוח שבוצעו / יבוצעו, הכנת תחשיבים של היטלי פיתוח למבקשים אישור העדר חובות.
ב. ניהול מערכת מעקב ובקרה בנושא היטלי פיתוח על פי רחובות, שכונות, מתחמים, אזורי תעשיה, פרויקטים והסכמי פיתוח.
ג. עריכה והפקה של חשבונות היטלי פיתוח.
ד. עריכת תחשיבי היטלים ומימון עבודות פיתוח בהסכמים לפיתוח במתחמים עם יזמים ורשות מקרקעי ישראל.
ה. ניהול אדמיניסטרטיבי של מחלקת היטלי השבחה באמצעות תוכנת ניהול ועדה ונכסים.
ו. בדיקת היתרים ואישורים על העדר חבות באם ישנם חיובי השבחה, הכנת חומר לחישוב היטלי השבחה עבור שמאי הועדה.
ז. עריכה והפקה של חשבונות היטלי השבחה.
ח. ריכוז ומעקב אחר הליכי שומות נגדיות, דיונים והחלטות שמאים מכריעים ו/או ועדות ערר ועדכון חשבונות ההשבחה בהתאם.
ט. הכנת דוחות לצפי הכנסות.

עבור לתוכן העמוד