• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
106 08-9383838
עיריית נס ציונה בגוגל עיריית נס ציונה בפייסבוק עיריית נס ציונה ביוטיוב
EN

מחלקת גני ילדים

מנהלת : מיטל בן דור

טל': 08-9306004
פקס: 08-9306019

כתובת: תל חי 29, נס ציונה
קבלת קהל: יום ד' 16:00-19:00

קבלת קהל מנהלת המחלקה : בתיאום מראש בלבד

צור קשר

צרכים מיוחדים

גני החינוך המיוחד

בשנת הלימודים תשע"ט פועלים בנס ציונה 11 גני חינוך מיוחד המיועדים לילדים עם צרכים מיוחדים. גנים אלה הם גנים על אזוריים וממוקמים ברחבי העיר. 

צוות הגן
בכל גן - גננת חינוך מיוחד, סייעת ומטפלים פרא – רפואיים בהתאם לתקנים של משרד החינוך.

תוכנית לימודים
לכל ילד נבנית תוכנית לימודים אישית עם מטרות ויעדים בנוסף לתוכנית הלימודים הכללית.
ההורים שותפים בבניית התוכנית ובמעקב אחר יישומה.

השמה/ שיבוץ
לגן חינוך מיוחד, משובצים ילדים אשר עברו ועדות השמה וקיבלו זכאות לחינוך מיוחד.

 

שימו לב! על פי נהלי משרד החינוך, מועד אחרון לקיום ועדות השמה הוא 31.5.2019. לאחר תאריך זה לא יתקיימו ועדות והילדים עם הצרכים המיוחדים יאלצו ללמוד במסגרות רגילות.
השיבוץ לגנים המיוחדים נעשה בוועדת שיבוץ הכוללת את מפקחת החינוך המיוחד וגורמים מקצועיים באגף החינוך ובהתאם לפרופיל הילד וגילו.

 

הורים לילדים עם צרכים מיוחדים יפנו טרם הרישום למחלקת טיפול בפרט באגף החינוך, לגברת טלי וקנין: 08-9306028, tali@nzc.org.il או לשירות הפסיכולוגי החינוכי 08-9306010 בצירוף מסמכים נלווים.
 

זכאות להתאמת נגישות

בעת הרישום כל הורה זכאי לבקש עבורו ו/או עבור בנו/בתו עם צרכים מיוחדים התאמת נגישות פיזית ופדגוגית.
יש למלא טופס בקשה להנגשה באתר או באגף החינוך באם יש צורך בהנגשה ולהציג אישורים רפואיים.

ילדים עם בעיות בריאותיות

הורים לילדים הסובלים מבעיות בריאותיות חריגות (כגון אלרגיה חריפה ומסכנת חיים, צליאק, מחלות נדירות וכיו"ב) המחייבות התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים (סייעת רפואית, סייעת אישית), מתבקשים להודיע על כך, בצירוף מסמכים רפואיים, למחלקת גני הילדים בכתובת:
edu-ganim@nzc.org.il או לפקס 08-9383769 וזאת לא יאוחר מ – 01.03.19.

 

 
 

עודכן: דצמבר 2018

טופס בקשה להנגשה
עבור לתוכן העמוד